Hendelser og historie

Her finnes alle artikler i kategorien hendelser og historie i Nordland.


 

(22.03.2019)

En februarkveld i 1946 møttes flere av Bodøs menn og kvinner hjemme hos Sofie Jakhelln. Målet med møtet var å danne en kunstforening for byens innbyggere. Etter 2.verdenskrig var Bodø en nedbrent og utbombet by. Under det tyske flyangrepet på byen i 1940 var 420 av 760 hus gått tapt og 15 mennesker hadde mistet livet.

 

Byen sett over havna, bygningene brenner og svart røyk stiger rett opp.
(25.02.2016)

 

 

 

(12.06.2019)

En høstkveld i 1896 ble en av Norges første sanitetsforeninger stiftet, nærmere bestemt 30. november. Da møttes flere av Bodøs velstående kvinner med et mål om å starte en kvinnesanitetsforening i byen. Under ett år tidligere hadde Fredrikke Marie Kvam vært med og startet hovedforeningen Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedmålet med foreningen var å forestå utdanning av sykepleiere og bidrag til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling.

(18.09.2012)

Den 26. oktober 1975 kommer for nordlendingene til å være en dato som blir stående støtt i historiebøkene. 

(10.06.2013)

Mandag den 27. mai 1940 er en strålende vårdag i Bodø. Det er varmt og  klart, sjøen ligger blikkstille. Det er krig i landet og de første tyske bombene har allerede falt over den fredelige kystbyen. Men byen er ennå ikke okkupert av tyskerne.

UTSYN over rullesteinsfjæra og storhavet - fra en åpning i den tjukke steinveggen av Borga på Eggum, som er en tysk radarstasjon fra andre verdenskrig.
(07.07.2011)

Borga er navnet på en radarstasjon som den tyske krigsmakten bygde under andre verdenskrig (byggeperiode 1943-1944) på Kvalshaugen, like utenfor boligbebyggelsen på Eggum i Lofoten.

”Anlegget var uhyre viktig for tyskerne for overvåkningen av Murmansk-konvoiene,” står det på ei informasjonstavle ved anlegget.

 
 
TRAGEDIEN: 14 mennsker omkom.
(12.01.2010)

Om kvelden den 16.mars 1979 bryter det ut brann på sykehjemmet i Sandnessjøen.
SPOR: Demningen av reguleringsdammen til Breiva kraftstasjon slik den fortoner seg sommeren 2011, som synlige spor etter kraftproduksjonen først på 1900-tallet.
(15.10.2011)

Breiva kraftstasjon i Bodø ble satt i drift i 1909. Samtidig ble Bodø Kommunale Elektricitetsværk etablert; og som ble en av forløperne til Bodø Energi AS.

 
(07.02.2013)

Det er ikke mange som har hersket over større områder i Nordland enn Brodtkorbene på Tjøtta.