Beiarns eldre historie

 På Arstad ble det i 1971 gravd ut en godt bevart hustuft fra vikingtiden. Blant funnene var også en gullring, anslått å være fra 1100-tallet.

Reinsamer, jegere og fangstfolk

De første bureiserne kom til Beiarn i 1823, de fleste gav seg på vei fra Dunderlandsdalen - via sidedalene Blakkådalen og Tespdalen. Denne innvandringen bærer spor etter reinsamer, jegere og fangstfolk. I kommunen er det dannet en forening av etterkommere fra den pitesamiske innvandringen.
 

Bygdetun

Beiarn Bygdetun er en del av den gamle prestegården, med prestboligen fra 1857. Bygdetunet, som er bygd opp som et gårdstun med bygninger fra ulike steder i bygda, inneholder rundt 1500 gamle gjenstander.
Staupåmotunet er en gård fra midten av 1800-tallet, ryddet av innvandrere som kom fra Rana. På gården er det et helt spesielt steinfjøs, murt opp av naturstein. Like ved står en bekkemølle.
 

Anbefalte artikler:

Beiarn
Naturen i Beiarn
1900-tallet i Beiarn