Da fotballen kom til Nord-Norge


Det går godt an å si at fotballen kom til Nord-Norge da engelskmennene gikk i land på Mo i 1902.
Selv om mange nok hadde hørt om denne nye idretten, var det nok før den tid ingen nordaførr i landet som hadde kommet på at det gikk an å arrangere kamper med lærkula.Engelske lag

Men det forsto så visst engelskmennene, der de kom fra var fotball allerede blitt en populær idrettsgren. De første fotballkampene i landsdelen ble spilt mellom to engelske lag - de som arbeidet ved Dunderlandsanlegget og de som bygde jernbanen fra Gullsmedvik til Storforhei. Var det mangel på spillere, fikk også ungdom fra distriktet anledning til å vise sine ferdigheter.
 

Mo Idrettsforening

Tydelig inspirert av engelskmennenes glede av å spille fotball, ble det til at Mo Idrettsforening, stiftet i 1904, fant at fotball måtte være noe å satse på. I hele landsdelen var det bare moværingene som drev denne idretten.
 

På jordet

Det må vel sies at de ytre forholdene var svært enkle. Til å begynne med tjene et lite jorde som treningsbane, senere fikk laget leie et område på 60 x 100 meter av L. A. Meyer. Utstyret var heller ikke mye å skryte av, ofte ble det spilt barfotet og ballen var ikke annet enn tøy som var tullet sammen. Men fotball ble det spilt og det til gangs - iblant så lenge utover natta at naboene jaget folk av banen!
 

Det første lokaloppgjør

Den aller første fotballkampen mellom to lag fra distriktet ble spilt 7. juni 1907. Det var sikkert ikke en tilfeldig valgt dag, sett i lys av unionsoppløsningen to år tidligere. Motstander var rekrutter fra Ranen Kompani som måtte se seg slått 2 -1 av Mo Idrettsforening.
Og med det rullet fotballen også i Nord-Norge.
 

Anbefalte artikler:

Rana