Dampskipet Børøysund

I LOFOTEN: DS «Børøysund» i Nusfjord i Lofoten under 100-årsseilasen.  - Klikk for stort bildeI LOFOTEN: DS «Børøysund» i Nusfjord i Lofoten under 100-årsseilasen. Foto: Helge Lyngmo / NRK, 2008 ( Helge Lyngmo / NRK, 2008)


DS «Børøysund» ble bygget ved Trondhjems mekaniske Værksted i 1908, og var bestilt av Trondhjæms Lægtercompani. 
Båten ble døpt «Odin» og ble de første årene brukt som passasjer- og slepebåt i områdene rundt Trondheimsfjorden.
 

Anbefalt fjernsyn - 100-årstokt med Dampskipet Børøysund. Fra 2008. Regi og kommentar: Helge Lyngmoe


VDS: Det gamle rederimerket til Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) på plass.  - Klikk for stort bildeVDS: Det gamle rederimerket til Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) på plass. Foto: Helge Lyngmo / NRK, 2008 ( Helge Lyngmo / NRK, 2008)


 

Væpnet

Under første verdenskrig ble «Odin» utstyrt med kraftig skytevåpen, som en del av det nasjonale nøytralitetsvernet.
I 1923 ble båten solgt til bergensrederiet Hjelme & Herlø Dampskibsselskab og fikk da navnet «Skjergar». Og gikk i lokaltrafikk i Øygarden.
OVER FJORDEN: DS «Børøysund» på tur over Vestfjorden.  - Klikk for stort bildeOVER FJORDEN: DS «Børøysund» på tur over Vestfjorden. Foto: Helge Lyngmo / NRK, 2008 ( Helge Lyngmo / NRK, 2008)
KOM HJEM: DS «Børøysund» ved kai på Stokmarknes under 100-årsseilasen.  - Klikk for stort bildeKOM HJEM: DS «Børøysund» ved kai på Stokmarknes under 100-årsseilasen. Foto: Helge Lyngmo / NRK, 2008 ( Helge Lyngmo / NRK, 2008)
Men det viste seg at båten var for stor til å trafikkere i de trange farvannene, så «Skjergar» fikk en kort karriere på vestlandet.

Til VDS i 1925

I 1925 ble båten solgt nordover til Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS), og fikk da navn etter sundet mellom Børøya og Stokmarknes. Båten ble modernisert og fikk navnet DS «Børøysund», og gikk inn i lokaltrafikk i Vesterålen og Lofoten. I 1935 ble båten ytterligere modernisert.

Kjent og kjær

Blant annet fikk den et overbygget rorhus. Frem til 1955 gikk den i faste ruter, og forlengst et kjent og kjært syn for fastboende som var avhengig av lokalbåten. I årene mellom 1955 og 1960 brukte VDS «Børøysund» som reserveskip.

Yrkesskolen overtok

I 1960 fikk den gamle damplokalen nye eiere. Hadsel Yrkesskole overtok båten og ga den navnet «Hyma», til bruk som opplæringsbåt for maskinist-aspiranter.
MASKINROMMET: Interesserte besøkende ombord beskuer den originale dampmaskinen. Fra jubileumsseilasen til DS «Børøysund».  - Klikk for stort bildeMASKINROMMET: Interesserte besøkende ombord beskuer den originale dampmaskinen. Fra jubileumsseilasen til DS «Børøysund». Foto: Helge Lyngmo / NRK, 2008 ( Helge Lyngmo / NRK, 2008)
Men utover 1960-tallet avtok bruken, og på midten av 1960-tallet kom skolen frem til at de ikke lenger hadde bruk for den gamle dampen.

Kunne blitt spiker

Båtens skjebne var høyst uviss. Mye tydet på at den skulle bli solgt til et huggeri for gjenvinning av metallet i båten.

Reddet av Oslo-klubb

Men i Oslo var det en nystiftet organisasjon som var på utkikk etter en gammel dampbåt. Ved en tilfeldighet oppdaget den nyetablerte Norsk Veteranskibsklub at «Hyma» lå ute for salg. Etter en stund fikk de på plass en avtale om overtakelse av den gamle lokalbåten, og i 1968 betalte veteranskipsklubben 10.000 kroner for båten som lå i opplag på Melbu.
Da Norsk Veteranskibsklub overtok båten var den preget av mange ombygginger og endringer gjennom mange års bruk.

Omfattende arbeid

Ildsjelene i veteranskipsklubben startet et omfattende restaureringsarbeid for å tilbakeføre båten i samme stand som den var etter ombygging i 1935.
Den gråmalte «Hyma» ble på nytt malt i sort, og med tillatelse fra VDS fikk de bruke navnet «Børøysund» og VDS` skorsteinsmerke.

Vernet

I 1989 ble DS «Børøysund» erklært verneverdig av riksantikvaren.
DS «Børøysund» er det eneste skipet som fremdeles har original kullfyring til dampmaskinen.

Jubileumsferd

De frivillige i Norsk Veteranskibsklub har siden overtakelsen i 1968 brukt flere hundre tusen dugnadstimer for å restaurere båten.
Da Børøysund var 100 år i 2008, ble det hele markert med en jubileumsseilas fra Oslo til Vesterålen, der målet var den gamle hjemmehavna Stokmarknes.

Turer på Oslofjorden

Helt siden Norsk Veteranskibsklub overtok båten har den hatt hjemmehavn i Oslo. Klubben deltar på ulike veteranskipsstevner i Europa, og den går charterturer i Oslofjorden.
Båten er ofte brukt som kulisse i ulike filmer.

Anbefalt radio:Anbefalte artikler:

Nordland fylke
Vesterålen
MS «Skogøy»
Lokalbåten «Tysfjord»
Dampskipet Nordland
Hurtigruten
Hurtigruteskipet «Nordstjernen»