Den store brennevinsdagen

Den Store Brennevinsdagen i Lofoten markeres 25. mars. Under Lofotfisket.

 

Anbefalt radio:

 

 


Det er minst tre forskjellige forklaringer på opprinnelsen til Den Store Brennevinsdagen.
Den vanligste er ”Slaget i Stamsund”, og som bevitner at Den Store Brennevinsdagen faktisk har sin opprinnelse som en aksjon imot skjenking.
 

Voldsomme opptøyer

Noen av de voldsomste opptøyer som har funnet sted i Lofoten kom til å utspille seg i Stamsund 24. mars 1895.
Den store tilstrømningen av folk til fiskeværene i Lofoten under vinterens torskefiske disse årene, hadde også sine skyggesider, i form av fyll og lovløsheter, ikke minst ulovlig spritsalg.
Misnøyen med utkskeielsene tiltok, ikke minst blant fiskerne, som jobbet hardt for føda, og som ikke så med blide øyne på at også yrkesbrødre ble offer for uvesenet.
 

Tømte tønner med sprit

Flere plasser i Lofoten reiste folk seg til demonstrasjoner, særlig mot sprithandlerne.
Og den omtalte marsdagen i Stamsund i 1895 gikk flere tusen fiskere til angrep på tuskhandlernes sjapper.
De knuste vinduer og inventar, og tømte ut alt de fant av sprit og øl.
En svensk sprithandler svarte da med å skyte med haglgevær mot folkemengden, og skadet flere av fiskerne, inntil politiet fikk hånd om ham.
 

Men feil dato...?

Det synes ganske klart, ut fra tilgjengelige kilder, at Stamsund-opprøret fant sted 24. mars. Mens Den Store Brennevinsdagen altså er 25. mars.
Dette mulige misforhold ser likevel ikke ut til å rokke ved Stamsund-opprøret som opphav til merkedagen.
 

Skål ved sesongslutt

En annen forklaring på Den Store Brennevinsdagen, kan utledes av en beskrivelse av fogd Per Hansen Schønnebøl, som så tidlig som i 1591 skriver at "lofotfisket vanligvis avsluttes 25. mars".
-Og det er vel sannsynlig at man tok seg en skål på lofotfiskets siste dag, ifølge historiker Alf Ragnar Nilsen i et radioprogram mars 2005.
 

Skårungens skål

En tredje tradisjon som fremholdes som forklaring på merkedagens opprinnelse, er at skårungen, førstereisgutten, denne dagen – 25. mars – skulle spandere dram på resten av båtlaget.
 

Maria Budskapsdag

25. mars er også en kirkelig merkedag, Maria Budskapsdag, uten at dette ser ut til å ha noe med Den Store Brennevinsdagen å gjøre.
På den annen side var nok avholdsbevegelsen, som jo tradisjonelt har forgreininger til kirkelige miljøer, aktive spritmotstandere i den tids Lofoten.
 

Ingen stor festdag

Den Store Brennevinsdagen har aldri blitt noen dag for store feiringer i Lofoten, verken på den ene eller andre måten.
Men den ser ut til å ha fått sin uslettelige plass som merkedag i Lofotens historie.
 

Anbefalte artikler:

Stamsund
Kabelvåg - den gamle lofotbyen
Lofoten
Lofotfisket