Dødsdom for hekseri etter bygdesladder


Karen Pedersdatter fra Kleppstad i Lofoten ble dømt til døden for hekseri. Men slapp unna i siste liten.
DØMT SOM HEKS: Ifølge ryktet utførte Karen trolldomskunst med kyrne.  - Klikk for stort bildeDØMT SOM HEKS: Ifølge ryktet utførte Karen trolldomskunst med kyrne. Tegning: Arne Jacobsen (DØMT SOM HEKS: Ifølge ryktet utførte Karen trolldomskunst med kyrne. Tegning: Arne Jacobsen) Tegning: Arne Jacobsen
Dette skjedde i 1656. Hun ble stilt for retten på Gimsøya etter en tid med bygdesnakk, og i en artikkel i boken Lofoten og Vesterålens historie er det en kvinne ved navn Maren Hansdatter som er rettens hovedvitne.-Hekseri med nattverdsbrød

Vitnet hevdet at hun hadde sett at Karen tok med seg nattverdsbrød hjem fra kirken. Dette la hun i en klut med salt, og ga det til husdyra, ifølge vitnet. På denne måten overførte hun kraften fra brødet over til dyrene, sa vitnet, som med egne øyne hadde sett hvordan Karen fikk ekstra mye melk ut av kyrne.
 

-Ei kone fikk ondt i ryggen

Men Karen utøvde enda mer trolldom enn som så, for da hun ble arrestert fikk ei kone brått vondt i ryggen, og ei ku kalvet for tidlig, ifølge "kronvitne" Maren.
Hvis det ikke var for dokumentasjonen av de mange rystende straffeprosesser på 1600-tallet, så hadde det knapt vært mulig å begripe at folk faktisk ble dømt av offentlige domstoler til de mest bestialske straffer, på grunnlag som i eksemplet Karen Pedersdatter. Men eksemplene er flere.
 

Kom på bedre tanker

Men det kunne skje at domslutninger ble overprøvd av høyrere instans - eller at den samme rettsinstansen kanskje på eget initiativ omgjorde domslutninger.
 

Karen ble frifunnet

Det var nettopp det som skjedde i denne saken. Det kom innsigelser mot de første anklagene mot Karen Pedersdatter - og da saken kom opp til ny behandling ble hun frifunnet.
I motsatt fall hadde hun enten blitt brent på bålet - eller blitt halshogd.
Kilder:
NRK
Lofoten og Vesterålens historie 1500-1700 (Utgitt 1978)
 

Anbefalt radio:Anbefalte artikler

Ole Anton Sivertsen Moland - den siste som ble halshogd i Nord-Norge
Nille Jensdatter - halshogd for påstått barnedrap
Guri Nilsdatter - henrettet for sex med søskenbarn
Pisket og brennmerket for fisketyveri
Henrettelser i Nord-Norge
Heksebrenning i Nord-Norge