Hålogaland

ENGELØY i Steigen - et viktig sted på kysten i vikingtiden, den gangen Nordland og det meste av Troms var Hålogaland. Foto: Billy Jacobsen / NRK
Hålogaland var i middelalderen det nordligste fylket i Norge.
Den vanligste geografiske beskrivelsen, er at Hålogaland omfattet det senere Nordland fylke, samt det meste av det senere Troms fylke, og da nord til Malangen.
Området nord for Hålogaland het også i middelalderen Finnmark (på norrønt Finnmork - der samene bodde). I tillegg ble et belte av innlandet øst for kystområdene av Nordland kalt for Finnmark.Ble utvidet

Men grensene for Hålogaland har variert gjennom tidene, både i nord og sør. For eksempel har den sørlige grensen en periode vært Kunna i Meløy.
Mens den nordligste grensen i cirka år 1050 gikk ved Trondenes (Harstad); på 1200-tallet ved Kvænangen, og i 1307 helt oppe i Vardø.
 

Hele Nord-Norge

Til tross for at Nord-Norge består av tre fylker: Nordland, Troms og Finnmark, har begrepet Hålogaland fortsatt blitt brukt - og da gjerne om hele den nord-norske landsdelen (pluss Svalbard og Jan Mayen).
Blant annet er de nordligste bispedømmene inndelt i Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark) og Sør-Hålogaland.
Mens Hålogaland lagmannsrett har domsmyndighet i Nordland, Troms og Finnmark fylker, samt på Svalbard og Jan Mayen.
 

Norrønt navn

Navnet Hålogaland er opprinnelig norrønt, som var tale- og skriftspråket i Norge og på Island i vikingtiden.
Kilder:
NRK
Wikipedia.no
snl.no (Store Norske Leksikon)
Snorre Sturlusons kongesagaer
 

Anbefalte artikler:

Nordland fylke
Vikingtid
Hårek på Tjøtta
Sigrid på Sandnes
Sandnes gård
Øyvind Finnsson Skaldespiller
Nordvik gård
Kirkene i Dønna