Henrettelser i Nord-Norge

Den siste fra Nord-Norge som ble dødsdømt av en norsk domstol, og henrettet, var Jonny Larsen fra Svolvær. Den siste i landsdelen som ble henrettet utenom krigsoppgjøret, var Ole Anton Sivertsen Moland, også han fra Lofoten. 

Jonny Larsen var nazist og ble i 1947 dødsdømt for tortur og mishandling på oppdrag for den tyske krigsmakten under 2. verdenskrig (1940-1945). Henrettelsen av Larsen fant sted 29. mai 1947.

Skutt av tyskere

Under 2. verdenskrig henrettet den tyske okkupasjonsmakta og deres norske medløpere cirka 400 nordmenn.
Før denne krigen hadde det ikke vært fullbyrdet dødsstraff på norsk jord siden 1876.
RETTSOPPGJØRET: Lofotposten skrev daglig om uhyggelighetene som vitnene fremla under saken mot Jonny Larsen.  - Klikk for stort bildeRETTSOPPGJØRET: Lofotposten skrev daglig om uhyggelighetene som vitnene fremla under saken mot Jonny Larsen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2007 ( Billy Jacobsen / NRK 2007)
 

Unntak i krig

Sivil dødsstraff ble formelt avskaffet i Norge i 1902, det vil si 26 år etter siste effektuerte henrettelse i 1876. Begrunnelsen for avskaffelsen var den "forrående og demoraliserende innvirkningen dødsstraffen har på et samfunn". Men det ble altså gjort unntak for krigsforbrytelser.
 

37 personer skutt

Nevnte Jonny Larsen var den eneste fra Nord-Norge som ble henrettet etter landssvikoppgjøret ved norske domstoler etter 2. verdenskrig. I hele landet var det 37 personer som led samme skjebne, hvorav 25 nordmenn - alle ble skutt - den siste i 1948.
 

Halshugging

Den siste fullbyrdede henrettelsen i Norge utenom dommene etter 2. verdenskrig, skjedde - som nevnt - i 1876, da Kristoffer Nilsen Svartbækken Grindalen ble halshogd på Løten i Hedmark.
TIL HALSHUGGING: Skarpretterøks utstilt ved Norsk Rettsmuseum i Trondheim. Denne øksa har tilhørt Johann Caspar Öhlstein, som var skarpretter i Trondheim fra 1744 til 1768.  - Klikk for stort bildeTIL HALSHUGGING: Skarpretterøks utstilt ved Norsk Rettsmuseum i Trondheim. Denne øksa har tilhørt Johann Caspar Öhlstein, som var skarpretter i Trondheim fra 1744 til 1768. Foto: Norsk Rettsmuseum. ( Norsk Rettsmuseum.)
Tilsvarende skjedde den siste henrettelsen i Nord-Norge i Kabelvåg i 1862, da 40 år gamle Ole Anton Sivertsen Moland ble halshogd; dømt for å ha drept sin kone med gift.
Halshugging var den eneste metoden for henrettelse som ble brukt på 1800-tallet.
 

Henging og brenning

Henging ble avskaffet året 1789.
Brenning, drukning og radbrekking ble ikke brukt som metoder siden tidlig på 1700-tallet, men slike bestialske straffer var formelt gyldige helt frem til straffeloven av 1842.
Den siste dokumenterte som ble drept ved bålbrenning i Nord-Norge, var Johanne Nilsdatter. Dette skjedde på Borkenes i Kvæfjord i 1695.
Hele 40 prosent av alle henrettelser ved bålbrenning i Norge på 1600-tallet, fant sted i Nord-Norge. Og i de fleste tilfeller da i Finnmark.
 

Anbefalt radio:Helt avskaffet i 1979

Dødsstraff ble fullstendig avskaffet som straff i Norge, altså både i krig og fred, i 1979.
Kilder:
NRK
Lars-Erik Vaale: Dommen til døden - Dødsstraffen i Norge 1945-50.
Norsk Rettsmuseum

Anbefalte artikler:

Jonny Larsen-saken
Ole Anton Sivertsen Moland - den siste som ble halshogd i Nord-Norge
Majavatn-tragedien
Nille Jensdatter - halshogd for barnedrap
Guri Nilsdatter - henrettet for sex med søskenbarn
Heksebrenning i Nord-Norge