Johnny Larsen-saken

RETTSOPPGJØRET: Lofotposten skrev daglig om uhyggelighetene som vitnene fremla under saken mot Jonny Larsen.  - Klikk for stort bildeRETTSOPPGJØRET: Lofotposten skrev daglig om uhyggelighetene som vitnene fremla under saken mot Jonny Larsen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2007 ( Billy Jacobsen / NRK 2007)

Johnny Larsen fra Svolvær var den eneste fra Nord-Norge som ble dømt til døden under rettsoppgjøret etter andre verdenskrig.

Han var 24 år gammel da han ble skutt på Bremnes fort utenfor Bodø 29. mai 1947, etter å ha blitt kjent skyldig blant annet for mishandling av særlig ondsinnet karakter.

 

Oppgjøret etter 2. verdenskrig

 

 

Rettsoppgjøret med dem som hadde gått fiendens ærende under 2.verdenskrig kom i gang så snart myndighetene hadde fått stablet på beina et legalt etterforsknings- og rettsapparat.
 

37 personer henrettet

Oppgjøret var omfattende, nesten 50 000 mennesker ble ilagt enten bøter eller fengselstraff.
Men for de aller alvorligste forbrytelsene var verken bøter eller fengsel streng nok straff. De måtte bøte med livet for sine misgjerninger.
I alt 37 personer møtte sin skjebne foran en eksekusjonspelotong, hvorav 25 nordmenn. Og blant dem var det også en ung mann fra Svolvær - Johnny Larsen. Han var den eneste fra Nord-Norge som fikk dødsdom under landssvikoppgjøret ved norske domsstoler etter 2. verdenskrig.
 

-Ondsinnet mishandling

I løpet av krigen hadde han som tyskernes villige håndlanger rukket å gjøre seg mer fryktet enn noen annen nordlending. Det var derfor en svært alvorlig og omfattende tiltale som møtte Larsen da saken mot han tok til like før jul i 1946.
 

Anbefalt radio:

 

 

 

 

 

Tyngst veide nok punktene om angiveri og mishandling av, som det het, særlig ondsinnet karakter.
 

Rettssak i Bodø

Vi flytter oss til Hålogaland lagmannsrett i Bodø på sakens første dag:
“Johnny Larsen kommer frem for retten for å avgi forklaring. Han er iført ridebukser og høyskaftede støvler. En liten knebelsbart fører tankene til de typiske gestapistene. Han virker blek og matt, taler med en nokså nedslått stemme. Det tjener han for øvrig til ære at han ikke prøver å dekke over sine handlinger med utenomsnakk. Likevel erkjenner han seg ikke skyldig etter tiltalen.”
 

Groteske detaljer

Under vitneavhørene kom det fram mange groteske detaljer fra tiltaltes virksomhet. En mann fra Fauske som hadde vært mistenkt for å ha hjulpet flyktninger over til Sverige, la dette rystende vitneprovet frem for retten:
“Under forhøret i Bodø både slo og sparket Larsen meg. Han brukte også en skarp stokk som han stakk meg hardt i magen med. Senere ble jeg bakbundet og løftet opp på en radiator oppunder taket. Jeg ba om at Gud måtte forbarme seg over meg.
Til slutt falt jeg ned fra den varme radiatoren, men Larsen og en tysker var straks på pletten. Igjen ble jeg løftet opp. Da det begynte å ryke av de forbrente hendene mine, spurte Larsen spydig om jeg hadde gjort i buksa.”
 

Torturredskaper

I retten blir det lagt frem et torturredskap som Larsen og hans tyske oppdragsgivere flittig hadde benyttet seg av. Det er en stang med skarpe pigger av fiskebein som vitnet hadde måttet sette seg på. Vitnet bar sterkt preg av den mishandlingen han hadde vært utsatt for, venstre hånd var deformert - på høyre underarm vistes store arr. Slik fortsatte det, med nye vitner, nye mishandlinger.
Det ender med at statsadvokaten legger ned påstand om dødsstraff.
 

Først livsvarig

Dommen faller en av de siste dagene før jul. Johnny Larsen blir kjent skyldig på praktisk talt alle tiltalepunkt. Ved hjelp av de fire legdommerne slipper han med livsvarig fengsel. De tre juridiske dommerne stemmer for dødsstraff.
 

Dømt til døden

Døden skulle det likevel bli til slutt. Saken blir anket inn for Høyesterett som finner Larsens forhold så graverende at lovens strengeste straff må komme til anvendelse.
 

Skutt på Bremnes fort

29. mai 1947 ender Johnny Larsen, da 24-år gammel, sitt liv foran en eksekusjonspelotong på Bremnes fort utenfor Bodø.
 

Anbefalte artikler:

-De henrettet kameraten min
Henrettelser i Nord-Norge
Ole Anton Sivertsen Moland - den siste som ble halshogd i Nord-Norge
Lofotraidet
Majavatn-tragedien
Krigsofre fra Vevelstad
Narvik 1940
Bombingen av Bodø under 2. verdenskrig