Lofotfisket

Lofotfisket er et torskefiske som pågår om vinteren rundt øygruppen Lofoten i Nordland.

Torsken som kommer til Lofoten på denne tiden, kalles skrei, av ordet skride.

Hvert år skrider millioner av gytemoden torsk fra Barentshavet og ned til kysten for å gyte, i største mengder tradisjonelt til Lofoten.

 

Januar-april

Lofotfisket starter i januar og varer ut april. Mellom 2.000 og 3.500 fiskere deltok årene 2005-2010.
Omtrent to tredeler av fiskerne har tradisjonelt kommet fra Lofoten. Resten er fremmedfiskere: tilreisende fra andre steder langs kysten.
Båtene varierer i størrelser fra enmannssjarker til 90 fots fartøyer med opptil sju fiskere ombord.
Redskapene som brukes er juksa, line, garn og snurrevad.
 

Kvantum

Årene 1992-2004 har det totale kvantumet (rund vekt) i sesongene vært mellom 22.000 og 60.000 tonn.
 

Rekordår

Rekordåret 1947 ble det fisket 145.000 tonn skrei. Da deltok mer enn 20.000 fiskere i Lofotfisket. På slutten av 1800-tallet er det flere vintre da mer enn 30.000 fiskere deltar.
 

Godt fiske i 2011

Det totale Lofotkvantumet i 2011 endte på 48.790 tonn skrei rund vekt. Dette er en økning på nesten 10.000 tonn i forhold til 2010.
 

Deltagelse 2011

Ifølge Fiskeridirektoratets statitsikk deltok i alt 1345 båter under Lofotfisket 2011, de fleste av disse garnbåter (554). Samme sesong deltok 2045 fiskere, men dette siste tallet er mer usikkert, fordi "enkelte fartøyer bytter redskap i løpet av sesongen, og mannskap blir dermed eventuelt regnet inn i to redskapsgrupper. Det samme gjelder personer som driver med to eller flere fartøy," heter det i direktoratets rapport fra dette årets lofotfiske.
 

Anbefalt radio - "MK NORDQUEEN" på Lofotfiske. Ved Svein-Arne Gregersen, 1978:

 

Anbefalt fjernsyn - Eventyrfiske! - sendt 5. april 2011:

 

Kilder:
NRK
"Den lille boken om Lofoten" (Essays, Billy Jacobsen)

 

 

Anbefalte artikler:

Lofoten
Lofoten - i skaperverkets overflod
Vágar
Skrei
Tørrfisk
Våg tørrfisk og vekt tørrfisk
Rorbua