Måstad på VærøyAnbefalt radio:


MÅSTAD: Fraflyttet midt på 1900-tallet, men Måstad vil ikke dø…  - Klikk for stort bildeMÅSTAD: Fraflyttet midt på 1900-tallet, men Måstad vil ikke dø… Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
FOTOMINNE: Mye tas vare på, mens noe forfaller, også på Måstad. Til oppdagelse og kanskje forundring. Men også til fotominne fra en sommerdag i livet.  - Klikk for stort bildeFOTOMINNE: Mye tas vare på, mens noe forfaller, også på Måstad. Til oppdagelse og kanskje forundring. Men også til fotominne fra en sommerdag i livet. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

Alle forlot, og alt lå øde. Men Måstad på Værøy skulle med tiden bli en av attraksjonene på øya.
Sommeren gjennom, som i skrivende stund (2009), går feriefolket til fots innover fjelløya langt vest i havet, men også blant lokalbefolkningen på Værøya er det mange som finner veien til Måstad.
 

Fraflyttet

Som flere andre samfunn på de mest værutsatte og særlig også veiløse plassene langs kysten, der havneforholdene attpåtil var uegnet for motorbåter, ble Måstad avfolket på midten av 1900-tallet.
FARS HUS: Sissel Kristiansen fra Ålesund ved restene etter sin fars hus på Måstad under sitt aller første besøk på plassen.  - Klikk for stort bildeFARS HUS: Sissel Kristiansen fra Ålesund ved restene etter sin fars hus på Måstad under sitt aller første besøk på plassen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

Flyttestøtte

De fleste sulet opp midt på 1950-tallet, med politisk oppbakking og penger i flyttestøtte fra Staten.
Men den siste på Måstad ble værende igjen helt til utpå 1970-tallet.

Fuglefangst

Selv om fisket var viktigst også her, og husdyr og gårdsdrift var nødvendig, var også fangst av lundefugl i fjellene et kjærkommet mattilskudd. Fangsten skjedde oppi bratte ura med bruk av en spesialisert lundehund, som navnet røper røttene til: Mostadhunden.

150 innbyggere

På det meste bodde 150 mennesker på Måstad. Og en del av bygningene i det engang så livskraftige værret, tok flere av de som flyttet vekk med seg på ferden.
ATTRAKSJON: Kultursekretær Lill Eilertsen på stien til Måstad oppi fjellhylla. Hun mener stedet har en viktig plass både i kulturlivet og reiselivet på Værøy.  - Klikk for stort bildeATTRAKSJON: Kultursekretær Lill Eilertsen på stien til Måstad oppi fjellhylla. Hun mener stedet har en viktig plass både i kulturlivet og reiselivet på Værøy. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
Men flere sto igjen, og noen av disse er tatt vare på og restaurerte av etterkommere til måstadværinger, eller andre nye eiere.

-Særegen historie

-Jeg håper stedet blir tatt vare på en måte som viser hva det har vært. Måstad er et særpreget sted med en særegen historie, og turen utover fra selve Værøy er en naturopplevelse uten sidestykke, sa Lill Eilertsen, kultursekretær i Værøy, i en reportasje på NRK sommeren 2009.
-Måstad har sin plass både i kulturen og reiselivet, og jeg håper flest mulig ser seg anledning til å ta turen utover.

Båt til Måstad

-Alternativ til fotturen er båt. Det arbeides med å få til oppsatte båtturer i sommersesongen, eller iallfall få til ei ordning med bestilte turer, sier Eilertsen.

Anbefalt fjernsyn: Lundehunden og lundefangst. Program fra 1962 ved Arve Helling. Mest fra Måstad på Værøy. Med Monrad og Katrine, og barnebarnet Birger. (Noen forstyrrelser mellom filmklipp).Anbefalte artikler:

Værøy
Lundehunden på Værøy
Lundefugl på Værøy
Naturen i Værøy
Svartsirupvintre med ørnejakt