Scott Thoe: Elva skal leve

Klikk for stort bildeElva skal leve av Scott Thoe

Banneret "Elva skal leve" ble malt av kunstneren Scott Thoe i forbindelse med Alta-aksjonen på tidlig 1980-tall. Banneret er delt i en øvre og nedre del. Den øvre delen inneholder ni mennesker og en rein i et stilisert landskap i grønt og grått. Den nedre delen er blåmalt og hinter til vann ved at menneskeskikkelsene speiler seg i vannflaten. På vannet er det skrevet med røde bokstaver "Elva skal leve"

De ni menneskene i øvre del av banneret fordeler seg i tre grupper. To av gruppene er kledt i samiske kofter og står på hver sin side av reinen. Gruppa helt til venstre er ikke kledt i kofter, men en mer nøytral bekledning. Det er ikke usannsynlig at flere av menneskene er portretter av personer involvert i Alta-aksjonen.

Banneret er malt på et bomullslerret.
Det kom til Arkiv i Nordland via Vågan bibliotek i 2013.

Scott Thoe

født i 1947 i Minnesota, USA) som bor i Vestvågøy kommune i Nordland. Han er utdannet i litteratur ved universitetene i Washington og Harvard før han fullførte sin kunstutdannelse ved kunsthøyskolen i Kiel i Tyskland og kunstakademiet i Krakow i Polen. 

I Norge er han mest kjent for sine offentlige utsmykninger på bygninger som Ballstad Slipphall fra 1992, og flere andre bygninger på Vestvågøy. Han er også kjent for prosjektet "Fredsbroen"  hvor et femsifret antall gamle tanks skal brukes til i en gigantisk bro-skulptur. 

Han har bodd og jobbet de siste år i Lofoten, hvor han er opptatt av livet og naturen i øysamfunnet.

Alta-saken

Alta-saken var en konflikt hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk sammen mot en vannkraftutbygging i Finnmark. Konflikten varte fra ca. 1968 til 1982, og besto i at regjeringen ønsket vannkraftutbyggingen, mens mange innbyggere var imot denne. Det ble protestert både med fredelige demonstrasjoner, sivil ulydighet og sultestreik. Mange engasjerte seg i "Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget". Motstanden var basert på samiske interesser, reindriftsinteresser og miljøverninteresser. Saken fikk stor betydning for utviklingen av norsk samepolitikk i ettertid.

Fant du det du lette etter?