Sjøgata i Mosjøen

SJØGATA: Det tradisjonsrike Fru Haugans Hotell ligger øverst i Sjøgata.  - Klikk for stort bildeSJØGATA: Det tradisjonsrike Fru Haugans Hotell ligger øverst i Sjøgata. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)Sjøgata i Mosjøen, som ligger i Vefsn i Nordland, består av et hundretalls trehus, for en stor del fra 1800-tallet.

Dette er den største samlingen av bevarte gamle trehus i Nord-Norge, og består av butikker, museum, brukskunstnere, kafeer, gallerier, vertshus, boliger og sjøhus.

 


VEFSNA og «baksiden» av sjøgata i Mosjøen.  - Klikk for stort bildeVEFSNA og «baksiden» av sjøgata i Mosjøen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 


 

Alt skulle rives

Men Sjøgata, eller Sjøgato lokalt, kunne like gjerne blitt jevnet med jorda, for å gi plass til varehus og parkeringsplass.
Ja, det var nok lokalt en ganske alminnelig oppfatning på 1960-tallet, og inn på 1970-tallet, at alle de gamle bygningene i området, som dels var svært forfalne, skulle rives.
MUSEUM: Helgeland Museum huserer mellom Sjøgata og elva. I bakgrunnen Øyfjellet.  - Klikk for stort bildeMUSEUM: Helgeland Museum huserer mellom Sjøgata og elva. I bakgrunnen Øyfjellet. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
Så langt gikk det at kommunens reguleringsplan anno 1970 foreskriver ”riv alt sammen”!
 

Protestbevegelse

Men noen protesterte. Blant disse var ”utflyttede nostalgikere” og studenter, men også andre.
Motstanderne begynte å organisere seg. "Lydiabryggas venner" var ei kraft i kampen for bevaring.
Stemingen snur. Sakte men sikkert. Folk ombestemmer. Også lokalpolitikere og folk i kommunal administrasjon.
 

Anbefalt fjernsyn - Mosjøen rundt neste sving. Ved Andreas Lunnan, sommer 2001:Nye holdninger

Kampen for Sjøgata sammenfaller med at Norsk Kulturråd trengte en ”praksisplass” – et sted man også kunne ta vare på vanlige hus. Frem til da hadde det helst vært kirker og andre spesielle sentrale byggverk som ble vernet.
STOLTHET: Rivingskåte politikere ville rive bebyggelsen i Sjøgata. Slik gikk det ikke. I dag er sjøgata Mosjøens stolthet.  - Klikk for stort bildeSTOLTHET: Rivingskåte politikere ville rive bebyggelsen i Sjøgata. Slik gikk det ikke. I dag er sjøgata Mosjøens stolthet. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

Valget falt på Mosjøen

Og i 1975, arkitekturvernåret, ble Mosjøen valgt ut som demonstrasjonsområde for denne typen vern og utvikling.

Ved elva

Sjøgata ligger ved bredden av Vefsna, og på andre siden av denne elva reiser Øyfjellet seg (818 moh).

Pris

I 2004 ble Sjøgata tildelt Olavsrosa, som deles ut av Norsk Kulturarv.
UTLØPET: Vefsna har endelig sitt stille far mellom øyfjellet (818 moh) og bebyggelsen i Sjøgata i Mosjøen, før den løper ut i Vefsnfjorden.  - Klikk for stort bildeUTLØPET: Vefsna har endelig sitt stille far mellom øyfjellet (818 moh) og bebyggelsen i Sjøgata i Mosjøen, før den løper ut i Vefsnfjorden. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2010 ( Billy Jacobsen / NRK)

Anbefalte artikler:

Vefsn
Mosjøen