Skrova

Anbefalt fjernsyn - med «Midnatsol på hvalfangst juni 1981»:

 

 

 

 

 

 

 

Stillbilde i spilleren: Kari Skeie / NRK.
I VESTFJORDEN: Skrova sett fra Tjeldbergtind på Austvågøy.  - Klikk for stort bildeI VESTFJORDEN: Skrova sett fra Tjeldbergtind på Austvågøy. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
Denne artikkelen - med opprinnelig tittel ”Skrova. Hjemmekjær på hvalfangstøya” – er hentet fra ”Den lille boken om Lofoten” (essays 2004). Og senere justert.
SKROVA sett fra lufta en sommerdag 2011.  - Klikk for stort bildeSKROVA sett fra lufta en sommerdag 2011. Foto: Billy Jacobsen, NRK ( Billy Jacobsen, NRK)

Fogden og hans følge ble brutalt myrdet da de kom til Skrova for å kreve inn skatt. Men soldatene som ble sendt for å straffe gikk nådeløst til verks, og slaktet samtlige mennesker på øya, voksne som barn.
Fremgår det av sagnet, angivelig fra 1400-tallet, et par hundre år etter den første kjente bosetting i Skrova. Og fortalt i "Skrova-boka", fortjenstfullt utgitt av Ungdomslaget Vestfjord.
 

 

 

Rikdom

Uansett gir sagnet et vrengebilde av den senere skrovaværingen som skattebetaler. Av den samlede fisketiende for Lofoten og Vesterålen i 1614, tiendeskatten utskrevet av kongen, svarte Skrova for hele 45 prosent!
Også i våre dager har kommunekassereren i Vågan sett vel til denne vesle øya i Vestfjorden. En av værets vittige malte i sin tid med bred pensel ”Millionærbenken” på en gammel benk på kaia.
Bodde du i Skrova, fikk du banklån bare på adressen.
SKROVA: Lofotøya Skrova ligger et knapt kvarters hurtigbåtreise fra Svolvær. Foto fra rutefly 2009.  - Klikk for stort bildeSKROVA: Lofotøya Skrova ligger et knapt kvarters hurtigbåtreise fra Svolvær. Foto fra rutefly 2009. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
 

400 innbyggere!

Nærheten til de rike feltene på lofothavet gjorde Skrova til et av de betydeligste fiskevær i Lofoten, som hadde cirka 400 innbyggere på 1930-tallet (100 mer enn i dag). Disse årene er det vintre da mer enn 3000 fiskere ror lofotfisket fra Skrova. Innrykket er fremmedfiskere er utålelig. De som ikke får innsmett i sprengte rorbuer eller annet husvære ment for mennesker, søker ly i de usleste uthus. I skittenhet og stank.
”Hver eneste paragraf i sundhetsvedtektene er overtrådt nesten så fullstendig som det går an”, melder den utplasserte fiskerilegen fra Skrova.
Få år senere melder legen, om mulig enda mer fortvilet og maktesløs: ”Det er fremdeles mangel på priveter. Vannforholdene kan knapt bli stort verre, og det må betraktes som en lykke at der ikke er opptrådt en tufusepidemi. Den vilde sikkert gripe godt om seg.”
SKROVA FYR. - Klikk for stort bildeSKROVA FYR. (SKROVA FYR.)
 

Nye bedrifter

Men de store lofotsesongene i Skrova ble fruktbare for nye bedriftsetableringer.
Og det er særlig Skrova som tar tak i småhvalfangsten. Som blir verdens største mottakshavn og produsent av hvalkjøtt. Utenfor Lofoten er Skrova mest kjent som hvalfangstøya. Kanskje nettopp derfor at fremmede turister opplever det litt eksklusivt under innseilingen, mellom rekkene av brygger både forut og på sidene. Særlig hvis de får se ei ordentlig hvalfangstskute, forbløffende lita.
 

En hel attraksjon

Hvis den samtidig losser fersk fangst, så er det en hel attraksjon. Og vil du videre i kulturen, kan du gå på Zackarias Brygga, med uterestaurant på kaia. Der kan de alt om hvalkjøtt.
 

Storskala oppdrett

Bare et par fiskebruk er fortsatt i drift, for det er ikke lofotfisket som betyr mest i Skrova. Karsten J. Ellingsen as er største arbeidsplass, med førti ansatte, og en omsetning på 180 millioner kroner, stort sett fra eksport av fisk, i hovedsak oppdrettslaks. Men også fra kjøp, produksjon og salg av sild, makrell og lodde. Og hvalkjøtt.
 

Hjemmekjær

Men denne øya kan aldri få veiforbindelse. Ellingsen kunne sikkert ha flyttet virksomheten fra Skrova, og økt lønnsomheten. Men så er vel eierne og ledelsen, og den alminnelige skrovaværing, mer hjemmekjær enn andre? Iallfall ligger det i investeringsplanene til Ellingsen at bedriften SKAL bli i Skrova.
Tamilske flyktninger ble på mange måter redningen da bedriften for alvor kom i gang med slakting av laks først på 1990-tallet. Behovet for arbeidskraft var nemlig større enn den alminnelige lokale tilgangen.
 

Tam IL

Senere har de fleste tamilene funnet seg andre bosteder i landet, fordi bedriften etterhvert gjennomførte moderniseringer, og behovet for arbeidskraft ble mindre.
Men det var tider da bedriftslaget i Skrova reiste til fotballturnering i Svolvær under klubbnavnet Tam IL.
SKROVA sett fra Skrovafjellet en sommerdag i 2013, med Lofotveggen i bakgrunnen, høyeste fjelltopp i venstre bildedel er Vågakallen på Austvågøy.  - Klikk for stort bildeSKROVA sett fra Skrovafjellet en sommerdag i 2013, med Lofotveggen i bakgrunnen, høyeste fjelltopp i venstre bildedel er Vågakallen på Austvågøy. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
LILLE MOLLA er ei øy like øst for Skrova. Her er Lilla Molla sett fra Skrovafjellet en sommerdag i 2013. Landskapet i forgrunnen, med hvite strender, tilhører altså Skrova.  - Klikk for stort bildeLILLE MOLLA er ei øy like øst for Skrova. Her er Lilla Molla sett fra Skrovafjellet en sommerdag i 2013. Landskapet i forgrunnen, med hvite strender, tilhører altså Skrova. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
 

Anbefalte artikler:

Vågan
Lofoten
Småhvalfangst