Trollfjordslaget

TROLLFJORDEN: Der inne var det at det viden kjente dramaet, Trollfjordslaget, utspilte seg.  - Klikk for stort bildeTROLLFJORDEN: Der inne var det at det viden kjente dramaet, Trollfjordslaget, utspilte seg. Foto: Atle Markeng ( Atle Markeng)

Anbefalt radio:

Intervju om Trollfjordslaget.

 

Intervju med Dankert Olsen om hans opplevelser under Trollfjordslaget.

 

Det er tidlig morgen torsdag den 6. mars 1890. Ved innløpet til Trollfjorden i Raftsundet har hundrevis av fiskebåter samlet seg. De er kommet dit for å kreve sin rett til torsken som står inne i fjorden.
Men de kommer ikke til. Haken er at fjorden er stengt av ei stengenot og bevoktet av fire dampskip og to mindre fartøyer som er lenket sammen med kjettinger og tau.
 

Rasende fiskere

Det har vokst til et voldsomt raseri hos fiskerne i åttringene og fembøringene etter at de har fått høre om de eventyrlige fangstene tatt av damperne innenfor sperringen. De mener å ha like så stor rett til den livgivende torsken som disse "inntrengerne" har.
 

Kamp

Det drar seg til med fysisk nevekamp mellom fiskerne fra småbåtene, og mannskaper på dampskipene, men neppe så blodig og brutalt som i senere år skildret i litteratur, tegninger og malerier. De mest dramatiske blodsutgytelsene hører nok mest til ettertidens skildringer.
 

Kjenninger

Mye av forklaringen på at det ikke utartet i den grad som sinnet og frustrasjonen kunne utløst, var nok det faktum at mannskaper på dampskipene gjerne var sambygdinger og bekjente av mange av fiskerne; at de på sett og vis var på "samme side".
Dessuten hadde kanskje dampbåtmannskapene hatt lite å stille opp med mot horden av fiskere, hvis det virkelig hadde utartet.
 

Fiskeripolitisk kamp

Men Trollfjordslaget var rystende nok - og en dramatisk tilspisselse av en pågående fiskeripolitisk kamp.
Konflikten om rettighetene til havets ressurser hadde spisset seg de siste årene, og dampmotorbåter som fisket med nøter var allerede den nye virkeligheten, mens svært mange fremdeles driftet med årer og seil.
 

Livlige diskusjoner

Både blant fiskere og politikere blir det som skjedde i Trollfjorden i mars livlig diskutert.
Saken opptok også venstremann og stortingspresident Sivert Nielsen:
“De redskaper som nå benyttes, er mer almuemannens - for ikke å si fattigmannens. Men hvis det skal fiskes med not, kommer saken i en annen stilling. Da blir det kapitalistene som kommer til å dominere.”
 

Not og trål

Fiskerne klarte gjennom sin overraskende aksjon i Trollfjorden å mobilisere støtte for forbudet mot not og trål på Lofothavet. Det politiske klimaet, med innføring av parlamentarismen og andre reformer bidro sterkt til å lette fiskernes kamp. Og den politiker som søkte gjenvalg kunne ikke overse en pressgruppe på 30 000 fiskere!
 

Nessekonger

Men bak tumultene i Trollfjorden lå også generasjoners erfaringer med væreiere og nessekonger som aldri hadde vært villige til å dele det økonomiske utbyttet med den menige fisker.
Trollfjordslaget og motstand mot alt det nye til tross, utviklingen gikk sin gang - snart banket motorene også på Lofothavet.

 

"Den siste Viking"

Romanen Den siste viking av Johan Bojer, som blant annet omhandler lofotfisket, har også med en passasje om Trollfjordslaget.
 

Anbefalt radio - Opplevelsen av Trollfjorden. Reporter: Billy Jacobsen, 2008:

 

 

Litteratur:

  • Posti, Per: ''Trollfjordslaget''. Utg. Cassiopeia forlag. 1991.

 

Anbefalte artikler:

 

Hadsel
Trollfjorden
Raftsundet
Vågan