Offentlighet og institusjoner

I denne kategorien finner du en oversikt over offentlige virksomheter, samt offentlige såvel som private institusjoner.

Elevene Andrea Kristin Selfors (til venstre) og Katarina Andorsen på Saltfjellet med klassen i 2012.
(15.01.2013)

Fra tiden rundt oppskytingen av forskningsraketten Ferdinand 1, som ble skutt opp 18. august 1962. Fra elevasjon av raketten. Fra venstre: Olav Bøhnsdalen, Arne Smith-Andersen og Egil Eriksen.
(17.02.2015)

Andøya Space Center ligger på Oksebåsen, cirka 5 kilometer fra Andenes, kommunesenteret i Andøy kommune.Andøya Space Center het før Andøya rakettskytefelt.
Fylkeshuset 1
(12.11.2018)

Hvordan fylkeshuset ble til

 

«Bodøs bybebyggelse henvender seg mot sjøen. Sjøen var ferdselsveien. Byens første bebyggelse lå på en smal flate ved sjøen, men vokste etter hvert sydover og på det høyere platået. Da Fylkeshuset sto ferdig i 1965 markerte det seg sterkt i bybildet. Plassert ut mot skrenten mot nord og sett fra sjøen dominerte Fylkeshuset den vestre delen av bybildet. Her var ingen bebyggelse foran og bare to-etasjes boligbebyggelse på begge sider. Den seks-etasjes bygningen, 70 m lang, markerte Nordland fylkes administrasjon som et viktig element i byen.»

 

Slik starter sivilarkitekt Gisle Jakhelln sin innledning til 50-årsberetninga om fylkesadministrasjonens bygg i Nordlands fylkeshovedstad. I teksten gir arkitekt Jakhelln en arkitektonisk vurdering av den bygningen som ble tatt i bruk i 1965, men han trekker også linjene tilbake til det første fylkesadministrative bygget i distriktet, men den på folkemunne benevnte amtmannsgården Bodøgård lå som kjent, ute på landet i herredskommunen Bodin.  Det fortelles videre om planer for administrasjonsbygg fra andre verdenskrig og om regulerings- og byggeplaner som ble ført videre i etterkrigsåra.

 

(27.06.2013)

 
Nord universitet
(31.03.2011)
 

Høgskolen i Bodø (HiBo) ble etablert i 1994.
1. januar 2011 ble skolen oppgradert til Universitetet i Nordland.

1. januar 2016 ble univsersitetet slått sammen med Høyskolen i Nord-Trøndelag og høgskolen i Nesna under navnet Nord universitet

Nordlands Privatbank, ca 1930-1940
(14.05.2018)

Arkivet etter Nordlandsbanken er nå snart ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland. Nordlandsbanken var en svært viktig drivkraft for nordnorsk næringsliv i over hundre år, og arkivet representerer en spennende kilde for forskere og andre interesserte.

Forsvaret har flagget sin tilstedeværelse i Ramsund siden 1912
(31.10.2010)

 
Sulitjelma kooperative selskap - logo 1
(22.11.2018)

Sulitjelma kooperative selskab var med å bryte monopolet som verkets egen butikk hadde hatt i gruvesamfunnet i Sulitjelma. Istedenfor å bruke lønningen hos egen arbeidsgiver fikk de fagorganiserte mulighet å kjøpe seg inn for 10 kroner aksjen.

Fant du det du lette etter?