Offentlighet og institusjoner

I denne kategorien finner du en oversikt over offentlige virksomheter, samt offentlige såvel som private institusjoner.

(04.02.2019)

Nordlands landbruksskole hadde oppstart ved tidligere Bodø prestegård i Bodin i 1893. I perioden 1901-1934/1935 var skolen samlokalisert med Den praktiske kvindeskolen. Landbruksskolen ble værende i Bodin frem til 1967 da den ble flyttet til Helgeland.    

Nordlands Privatbank, ca 1930-1940
(14.05.2018)

Arkivet etter Nordlandsbanken er nå snart ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland. Nordlandsbanken var en svært viktig drivkraft for nordnorsk næringsliv i over hundre år, og arkivet representerer en spennende kilde for forskere og andre interesserte.

(09.04.2019)

Rønvik Vel er en bygning med en allsidig historie. Først bygget i Sandnessjøen for å romme en finsnekkerbedrift, deretter flyttet til Bodø i 1925 der bygget ble brukt som skole- og forsamlingshus. De siste 40 årene har bygget blitt benyttet som base for kunstnere og kulturarbeidere og har derfor betydd mye for kulturlivet i Bodø.    

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(22.11.2018)

Sulitjelma kooperative selskab var med å bryte monopolet som verkets egen butikk hadde hatt i gruvesamfunnet i Sulitjelma. Istedenfor å bruke lønningen hos egen arbeidsgiver fikk de fagorganiserte mulighet å kjøpe seg inn for 10 kroner aksjen.

(03.10.2019)

 Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.