Andøya Space Center

50 ÅR: Raketten SHEFEX skytes opp fra Andøya Space Center 22. juni 2012. Den første raketten ble skutt opp fra Oksebåsen 50 år tidligere, i 1962, nærmere bestemt 18. august.  - Klikk for stort bilde50 ÅR: Raketten SHEFEX skytes opp fra Andøya Space Center 22. juni 2012. Den første raketten ble skutt opp fra Oksebåsen 50 år tidligere, i 1962, nærmere bestemt 18. august. Foto: Trond Abrahamsen ( Trond Abrahamsen)

Andøya Space Center ligger på Oksebåsen, cirka 5 kilometer fra Andenes, kommunesenteret i Andøy kommune.Andøya Space Center het før Andøya rakettskytefelt.


Anbefalt radio "Himmelforskning på Andøya". Program ved Inger Gunn Sande. Sendt 1990:


Foto: Andøya Space Center.FORSKNING: Senter for romforskning i Norge.  - Klikk for stort bildeFORSKNING: Senter for romforskning i Norge. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)
En viktig del av aktivitetene er oppskyting av forskningsraketter, samt slipp av vitenskapelige ballonger.
 

Det begynte i 1960

Da Norge i 1960 bestemte seg for å være med i å utforske verdensrommet, måtte man først finne et egnet sted for oppskyting av forskningsraketter.
Fra starten av var det klart at stasjonen måtte plasseres i den mest aktive nordlyssonen, altså i Nord-Norge.

Gode nordlysforhold

Og da falt valget på Andøya og Oksebåsen, som kunne by på både gode nordlysforhold og en egnet lokaliserting for de fremtidige rakettene kunne skytes ut mot Norskehavet.

Første rakett i 1962

Andøya Space Center har gjennomgått en rivende utvikling siden den første raketten, Ferdinand I, ble skutt opp i 1962.
FIRE! Utskytning fra Oksebåsen.  - Klikk for stort bildeFIRE! Utskytning fra Oksebåsen. Foto: Njål Guldbrandsen /Andøya Space Center ( Njål Guldbrandsen /Andøya Space Center)

Senter for romforskning

Andøya har blitt sentret for romforskning i Norge. Og ikke bare det, hit kommer vitenskapsfolk fra hele verden for å kunne studere og forske på nordlyset.

Anerkjennelse

I dette ligger jo også en solid anerkjennelse av det arbeidet som blir utført på Andøya. Kontakten med mange andre forskningsinstitusjoner i utlandet er også omfattende.

Verdenskjent

Vinteren 1995 kom Andøya Space Center temmelig ufrivilling på nyhetene verden rundt, etter at en rakett satte Russland i krigsberedskap.
En rakett fra Andøya skal ha blitt fanget inn på russiske radare, og straks blitt mistolket til å være en amerikansk atomrakett, før det hele noen dramatiske minutter senere var oppklart.
BEGYNNELSEN: Fra tiden rundt oppskytingen av forskningsraketten Ferdinand 1, som ble skutt opp 18. august 1962. Fra elevasjon av raketten. Fra venstre: Olav Bøhnsdalen, Arne Smith-Andersen og Egil Eriksen.  - Klikk for stort bildeBEGYNNELSEN: Fra tiden rundt oppskytingen av forskningsraketten Ferdinand 1, som ble skutt opp 18. august 1962. Fra elevasjon av raketten. Fra venstre: Olav Bøhnsdalen, Arne Smith-Andersen og Egil Eriksen. Foto: Norsk Romsenter ( Norsk Romsenter)

Videregående skole

Andøy videregående skole har landets eneste linje i romteknologi, og undervisningen i telemetri foregår i sin helhet ved Andøy Rakettskytefelt sitt anlegg på Oksebåsen.

1000 raketter

I 2011 var det cirka 50 ansatte ved Andøya Rakettskytefelt.
Siden den første oppskytingen i 1962 og frem til Andøya Rakettskytefelt i 2012 feiret sitt 50-årsjubileum, er det skutt opp mer enn 1000 raketter fra basen.

Anbefalt fjernsyn: Filmopptak av oppskyting av raketten Ferdinand fra Andøya 18.august 1962:Anbefalte artikler:

Andøyrakett satte Russland i krigsberedskap
Andøy
1900-tallet i Andøy
Av Per Bjørn Pedersen og Billy Jacobsen