Hønsehuset lydstudio

Klikk for stort bildeHønsehuset Lydstudio

Hønsehuset lydstudio var et ikke-kommersielt lydstudio i Bodø, som eksisterte i perioden 1989-2009. Studioet lå i det gamle hønsehuset på Nordland kultursenter. Eiere og drivere var Hønsehuset Lydstudio AS.

Studio-tanker på en nattkafe

Ideen til et musikerdrevet lydstudio ble lansert over et kafebord på «nattkafeen» i Bodø i 1988. Det hadde vært spredte forsøk på lydstudiodrift i byen tidligere, men dårlig økonomi hadde satt en stopper for disse prosjektene.

Klikk for stort bilde1989: Bård Bergrabb, Are Bredal Simonsen, Geir Tømmerberg og Rune Mathisen 

Billig og for alle

Det nye studioet skulle være eid og drevet av et musikerkollektiv på dugnad. Det skulle være billig og tilgjengelig for alle. Ingen skulle hente ut lønn, og inntektene skulle sikre drift og vedlikehold.

Optimistisk oppstart

Den gamle landbruksskolen i Bodø skulle få nytt liv som Nordland kultursenter, og lokalene ble tilbudt til dem som ønsket det.

Et optimistisk gjeng med musikere sikret seg det gamle hønsehuset. Hønsehuset var i dårlig forfatning, men selv med dugnadsinnsats og en støttekonsert var ikke nok for å få studioet i gang.

Klart for opptak 1990

Med konsulenthjelp og støtte fra blant annet Distriktenes Utbyggingsfond ble Hønsehuset Lydstudio AS stiftet i 1989. Det ble tatt opp lån og kjøpt inn brukt utstyr. Studioet stod klart for opptak i 1990.

Klikk for stort bildeHønsehuset Lydstudio brosjyreforside 

Økning i utgivelser

Hønsehuset lydstudio bidro sterkt til et kreativt oppsving i musikkmiljøet. Antall utgivelser med lokale band og artistet økte kraftig. Hønsehuset utviklet seg til å bli et livskraftig og nasjonalt kjent lydstudio.

Klikk for stort bildeFra Hønsehusets gjestebok

Logo på serviett

Hønsehusets logo ble tegnet av artisten Terje Nilsen på en serviett.

Klikk for stort bilde

Utfordringer og fusjonering

Aktiviteten i det gamle hønsehuset hadde mange utfordringer: flystøy, frosne rør og mus påvirket virksomheten. I 2007 flyttet driften til NRKs gamle lokaler i Storgata i Bodø, og i 2009 fusjonerte Hønsehuset med lydstudioet HC Lyd i nabolokalet. Det nye studioet fikk navnet Store Studio AS.

Klikk for stort bildeProduksjonsbånd i hylla på Arkiv i Nordland.

Bodø State of mind

Tungtvann, Kråkesølv, Joddski, Manna og Sirkus Eliassen er kjente band fra Bodø og representanter for det som skulle bli kjent som bodøbølgen innen norsk musikkliv fra slutten av 1990-tallet. Det er mange grunner til at Bodø ble en sentral musikkby. En av disse var etableringen av musikkstudioet Hønsehuset i 1988.

Klikk for stort bildeHaavard Christensen, Store Studio og Ketil Jensen, Arkiv i Nordland  

Ettermæle

Hønsehuset har satt sitt preg på den nordnorske kulturarven. Arkivet etter studioet er donert til Arkiv i Nordland og er en kulturskatt på hele 21 hyllemeter. I arkivet etter Hønsehuset finnes møtebøker, regnskap, gjestebøker, korrespondanse, fotografier og ikke minst over 1.300 lydopptak.

Lydopptakene er kun en råmiks, altså det opprinnelige og uredigerte opptaket. Opptakene favner hele spekteret fra nasjonalt kjente artister til lokale barnehagekor.

Noen av artistene i arkivet etter Hønsehuset: