Kirker i Evenes

EVENES KIRKE ligger på stedet Evenes i Evenes kommune.  - Klikk for stort bildeEVENES KIRKE ligger på stedet Evenes i Evenes kommune. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
Evenes kirke ligger på stedet Evenes i Evenes kommune.
Dette er en korskirke, og har 460 plasser.
Den ble innviet ca. år 1800.
Bogen kapell, vigslet i 1963.
Kvitfors læstadianske forsamlingshus fra 1883 - avløst av Kvitfors kapell fra 1950-årene.

Anbefalte artikler:

Evenes
Jakob Jenssen Anderssen