Alstahaug kommune

 «Vindenes hus» av Sissel Tolaas.  - Klikk for stort bilde«Vindenes hus» av Sissel Tolaas. ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

Navnet: Alstahaug er utledet av gml.n “Al(a)starhaugr”.
Første ledd "Alast" (nå Alsta) betyr ålgrunnen, som var et tabuord for hav.
Omtales "Alost" i den gammelnorske originalutgaven av "Egils saga" om Egill Skallagrimsson.
Beliggenhet: Kommune på Midt-Helgeland i Nordland, med grense i øst til Vefsn og Vefsnfjorden, Leirfjord i nord og Alstenfjorden som i vest skiller kommunen fra Herøy og Dønna.
Folketall 2018: 7450
Utstrekning: 215 km2. 34 innbyggere pr km2.
Administrasjonssted: Sandnessjøen.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838 og inneholdt da Herøy, Nordvik, Stamnes, Tjøtta og Vevelstad. Tjøtta og Vevelstad ble skilt ut i 1862. Herøy og Nordvik ble skilt ut i 1864 og Sandnessjøen/Stamnes ble skilt ut i 1899. I 1965 blir deler av Tjøtta, Sandnessjøen og gamle Alstahaug nye Alstahaug kommune.

VELKJENT: Fjellkjeden «De sju søstre» over Sandnessjøen. Austbø i forgrunnen.  - Klikk for stort bildeVELKJENT: Fjellkjeden «De sju søstre» over Sandnessjøen. Austbø i forgrunnen. Foto: Billy Jacobsen, NRK, 2009 ( Billy Jacobsen, NRK, 2009)
RÅDHUS: Alstahaug rådhus i kommunesenteret Sandnessjøen.  - Klikk for stort bildeRÅDHUS: Alstahaug rådhus i kommunesenteret Sandnessjøen. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

Anbefalt fjernsyn - den nye oljebasen på Horvneset gir optimisme. Fra august 2010:

Anbefalt radio - Petter Dass som merkevare. Program fra 2006 ved Øyvind Arntsen:

 

 

 

 

BILDET i spilleren av det lille Petter Dass-kapellet på Husøya, Træna i Nordland. Foto: Billy Jacobsen.

 

 

Anbefalt radio - "Rigel" - krigens største tragedie. Ved Leif B. Lillegaard, 1966:

 

 

 


 

(19.02.2013)

Øyvind Finnsson Skaldespiller (ca 920 - ca 990) fra Alstahaug var bonde, hird og skald. Og han var far til vikinghøvdingen Hårek på Tjøtta.
Sønnen Hårek overtok Tjøttagodset, som ligger i Alstahaug på Helgeland i Nordland, etter sin far.
Denne gården lå trolig i nærheten av det som senere ble kjent som Tjøtta Gård. 

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

HEDRET: Sigrid på Sandnes er hedret med statue i en park i Sandnessjøen, kommunesenteret i Alstahaug.
(16.08.2013)

Sigrid Sigurdsdotter - Sigrid på Sandnes (født ca 850) var datter og eneste barn av Sigurd på Sandnes.
Sandnes gård ligger på øya Alsta (Alost på gammelnorsk) i Alstahaug på Helgeland i Nordland. 

(18.02.2013)
(10.05.2011)
TEGNING av Petter Dass.
(18.06.2013)

Petter Dass ble født i 1647, sannsynligvis på Nord-Herøy, i Nordland og ble utnevnt til sokneprest i Alstahaug 18. mai 1689. Han var også dikter.

 

Misværost ble et begrep. Osten vant flere priser og fikk et spesielt renommé. Merket ble mønsterbeskyttet i 1957 (fra boka Samvirkelag i Samvirkeland av Inge Strand)
(02.11.2012)

Landbruk og meieridrift i Nordland.

STORTINDEN, eller også kalt Breitinden (910 moh) i Alstahaug tilhører fjellkjeden «De syv søstre». Her sett fra den velkjente fjellkjedens «bakside».
(18.06.2013)
 

Landemerket fremfor noe i Alstahaug må være fjellrekka “Syv søstre” på Alstenøya, med bergarter som ble dannet for 400 millioner år siden.

(18.09.2012)

Leif B. Lillegaard (1918 – 1994) er fra Sandnessjøen, Alstahaug kommune i Nordland.
Han var en kjent radiostemme på NRK, og samtidig en usedvanlig skriveglad forfatter.