Alstahaug kommune

 «Vindenes hus» av Sissel Tolaas.  - Klikk for stort bilde«Vindenes hus» av Sissel Tolaas. ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

Navnet: Alstahaug er utledet av gml.n “Al(a)starhaugr”.
Første ledd "Alast" (nå Alsta) betyr ålgrunnen, som var et tabuord for hav.
Omtales "Alost" i den gammelnorske originalutgaven av "Egils saga" om Egill Skallagrimsson.
Beliggenhet: Kommune på Midt-Helgeland i Nordland, med grense i øst til Vefsn og Vefsnfjorden, Leirfjord i nord og Alstenfjorden som i vest skiller kommunen fra Herøy og Dønna.
Folketall 2018: 7450
Utstrekning: 215 km2. 34 innbyggere pr km2.
Administrasjonssted: Sandnessjøen.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838 og inneholdt da Herøy, Nordvik, Stamnes, Tjøtta og Vevelstad. Tjøtta og Vevelstad ble skilt ut i 1862. Herøy og Nordvik ble skilt ut i 1864 og Sandnessjøen/Stamnes ble skilt ut i 1899. I 1965 blir deler av Tjøtta, Sandnessjøen og gamle Alstahaug nye Alstahaug kommune.

VELKJENT: Fjellkjeden «De sju søstre» over Sandnessjøen. Austbø i forgrunnen.  - Klikk for stort bildeVELKJENT: Fjellkjeden «De sju søstre» over Sandnessjøen. Austbø i forgrunnen. Foto: Billy Jacobsen, NRK, 2009 ( Billy Jacobsen, NRK, 2009)
RÅDHUS: Alstahaug rådhus i kommunesenteret Sandnessjøen.  - Klikk for stort bildeRÅDHUS: Alstahaug rådhus i kommunesenteret Sandnessjøen. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

Anbefalt fjernsyn - den nye oljebasen på Horvneset gir optimisme. Fra august 2010:

Anbefalt radio - Petter Dass som merkevare. Program fra 2006 ved Øyvind Arntsen:

 

 

 

 

BILDET i spilleren av det lille Petter Dass-kapellet på Husøya, Træna i Nordland. Foto: Billy Jacobsen.

 

 

Anbefalt radio - "Rigel" - krigens største tragedie. Ved Leif B. Lillegaard, 1966:

 

 

 


 

(19.02.2013)

Øyvind Finnsson Skaldespiller (ca 920 - ca 990) fra Alstahaug var bonde, hird og skald. Og han var far til vikinghøvdingen Hårek på Tjøtta.
Sønnen Hårek overtok Tjøttagodset, som ligger i Alstahaug på Helgeland i Nordland, etter sin far.
Denne gården lå trolig i nærheten av det som senere ble kjent som Tjøtta Gård. 

(03.04.2020)

"Håløygminne" 2-2019

Av Finn Myrvang

(26.03.2020)

"Håløygminne" 1-1989, nyredigert

Av Finn Myrvang

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

HEDRET: Sigrid på Sandnes er hedret med statue i en park i Sandnessjøen, kommunesenteret i Alstahaug.
(16.08.2013)

Sigrid Sigurdsdotter - Sigrid på Sandnes (født ca 850) var datter og eneste barn av Sigurd på Sandnes.
Sandnes gård ligger på øya Alsta (Alost på gammelnorsk) i Alstahaug på Helgeland i Nordland. 

(18.02.2013)
(10.05.2011)
(27.03.2020)

"Håløygminne" 2-2009

Av Finn Myrvang

TEGNING av Petter Dass.
(18.06.2013)

Petter Dass ble født i 1647, sannsynligvis på Nord-Herøy, i Nordland og ble utnevnt til sokneprest i Alstahaug 18. mai 1689. Han var også dikter.