Hårek på Tjøtta

Hårek fra Tjøtta (965-1036) i Alstahaug var vikingehøvding.Få nordlendinger har fått større plass kongesagaene i til den islandske forfatteren Snorre Sturluson, enn Hårek på Tjøtta.
Han overtok etterhvert Tjøttagodset etter sin far, Øyvind Finnsson, med tilnavnet Skaldespiller. Gården lå trolig i nærheten av det som senere ble kjent som Tjøtta Gård.
TJØTTA: Landsbruksområde på Tjøtta i Alstahaug, i farvannet Hårek regjerte.  - Klikk for stort bildeTJØTTA: Landsbruksområde på Tjøtta i Alstahaug, i farvannet Hårek regjerte. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)Fordrev andre bønder

Etterhvert kom den aggressive Hårek til å fordrive flere andre bønder fra sine gårder, og sikret seg etterhvert en betydelig eiendom.
 

Kongens lendemann

Da Olav Tryggvason på sin kristningsferd nordover også kom til Tjøtta, lot Hårek seg døpe. Takken for det fikk han senere, i kraft av at Olav Haraldson, senere navngitt Olav den Hellige, utnevnte ham til lendmann sør i daværende Hålogaland. På denne måten fikk Hårek hånd om handelen med samene og kongesysselet i Finnmark.
 

Mot Olav på Stiklestad

Nå falt det seg også slik at denne samme kongen senere tok fra ham halve sysselet. Dette likte Hårek mer enn dårlig, derfor finner vi han som en av lederne for bondehæren på Stiklestad i 1030, der Olav den Hellige ble drept.
 

Drept i Nidaros

I 1036 ble Hårek fra Tjøtta drept av en av sine argeste fiender, Åsmund Grankjellsson, sønn av storbonden Grankjell på Dønna, også dette på Helgeland i Nordland.
Drapet skjedde i Nidaros, da begge tilfeldigvis samtidig hadde oppsøkt kong Magnus Den Gode. Granskjellson lånte kongens øks til å drepe Hårek med. Etter dette overtok Granskjellson sysselet som Hårek hadde hatt, i det sørlige daværende Hålogaland.
 

Bispesete

Hvor mye Hårek bidro til den økonomiske og religiøse/kirkelige utviklingen på Helgeland, skal være usagt. Men Tjøtta hadde lenge en sentral posisjon med bispesete, samt både kirke- og krongods.
Kilder:
NRK
Snorre Sturluson: Norges kongesagaer
snl.no (Store Norske Leksikon)
 

Anbefalte artikler:

Alstahaug
Sigrid på Sandnes
Sandnes gård
Øyvind Finnsson Skaldespiller
Hålogaland
Brodtkorbene på Tjøtta
Petter Dass
Nordvik gård
Kirkene i Dønna
Handelsstedet Selsøyvik
Handelsstedet Husby
Brodtkorbene på Tjøtta
Zahl på Kjerringøy