Næringsliv i Ballangen

I SPRANGET: Gode naturgitte forhold for å drive med sau i Ballangen.  - Klikk for stort bildeI SPRANGET: Gode naturgitte forhold for å drive med sau i Ballangen. Foto: Knut Dreiås. ( Knut Dreiås.)

 


Opp gjennom årene har det vært gjort mange forsøk på å finne nye malmforekomster i dette området.
Funn har det også vært gjort, blant annet var det i noen år utvinning av nikkel og olivin - uten at driften viste seg å være lønnsom.Jordbruk

Ballangen har fra gammelt av hatt gode forutsetning for å drive jordbruk. Spesielt står jordbruket sterkt i Kjeldebotn. I år 2005 er det ca. 40 bruk i drift i kommunen. Halvparten av brukene produserer da om lag 2 millioner liter melk i året.

 

Sauer og rovdyr

Ved siden av 5 ammebruk, blir det holdt sau ved 15 bruk.
Sauebøndene har år om annet lidt store tap som følge av rovdyrplagen, spesielt fra jerv.
ROVDYR: Mot slutten av 1990-tallet kan det tyde på en økning i bestanden av jerv og andre rovdyr.  - Klikk for stort bildeROVDYR: Mot slutten av 1990-tallet kan det tyde på en økning i bestanden av jerv og andre rovdyr. Foto: Hans Gundersen. ( Hans Gundersen.)
Tapene av lam på beite skal for enkelte bønder ha vært oppe i 90 % av flokken!
I dag (år 2005) regner man med at mellom 15 og 20 % ikke kommer tilbake fra beite i utmarka.
Det kan også nevnes at Ballangen har en solid elgstamme.
En større undersøkelse (år 2004) av jord- og skogressursene i kommunen viser bl.a. at 9000 av kommunens 13 000 dekar dyrket mark er i bruk. Ballangen skal være den første kommunen i landet som har fått kartlagt sine ressurser på denne måten.
Her er noen av bedriftene i Ballangen i år 2005:
Franzefoss som utvinner kalk på Hekkelstrand.
Myklevold Bakeri med 80 ansatte.
Elvenes Transport.
Arntsen Maskinstasjon.
Ballangen camping med badeland.
I Arnesfjellet er det masseuttak.
 

Anbefalt radio:Tidlig gruvedrift

Ved Børsvatnet lå Bals kobberverk på 1600-tallet - det første kjente eksempel på gruvedrift i Nordland. Det går mange sagn om Bal - ikke minst om hans grusomheter mot dem som kom i hans vei. Det heter at det ikke i mindre enn sju kirkesogn ble bedt om at Balsgruven aldri måtte bli funnet.

250 mann i sving

Mineraler har i perioder vært av stor betydning i kommunen. Størst betydning hadde Bjørkåsen Gruber ved nordenden av Børsvatnet der opptil 250 mann brøt ut svovelkis fra 1917 til 1964 da gruva ble lagt ned. I Råna ble det i noen år brutt ut kvarts, før virksomheten ble lagt ned i 1970.

Anbefalt radio:
Anbefalte artikler:

Ballangen
Samisk reiseliv i Ballangen