Bindal

RÅDHUS: Bindal rådhus ligger i kommunesentert Terråk.  - Klikk for stort bildeRÅDHUS: Bindal rådhus ligger i kommunesentert Terråk. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
 

Navnet: Navnet Bindal er muligens avledet av Birnudalr - gml.n “birna” som betyr binne.
Beliggenhet: Bindal kommune ligger lengst sør i Nordland fylke, og har sin lengste grense til Nord-Trøndelag fylke.
Kommunen grenser ellers til Grane i øst og Brønnøy og Sømna i nord.
Folketall: 2018: 1469.
Utstrekning: 1262 km2.1,2 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Terråk.
Kommunehistorikk:
Bindal ble egen kommune fra 1838. Den nåværende Bindal kommune var da delt i to:
Sør-Bindal som lå i Nord-Trøndelag og Nord-Bindal i Nordland.
I 1862 ble fylkesgrensen mellom de to fylkene regulert slik at både Nord- og Sør-Bindal havnet i Nordland - og samme år slått sammen til en kommune.
I 1964 ble Tosen/Landeområdet overført til Brønnøy kommune.

 

Anbefalt fjernsyn -Bindal rundt neste sving. Ved Andreas Lunnan, 2001:

 

 

Anbefalt fjernsyn - jakten på gull i Bindal. Fra 1977. Reporter: Tor Jakobsen:

 

 

 

Anbefalt radio:

 

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(10.05.2011)
(27.03.2020)

"Håløygminne" nr 4-2018

Av Finn Myrvang

(18.09.2012)
Historien om Otto Sverdrup (1854 – 1930), er historien om eventyreren fra Åbygda i Bindal, lengst sør i Nordland.
HEILHORNET er det høyeste fjellet Bindal kommune, med sine 1063 meter over havet.
(19.04.2011)

 

Bindal er en kommune med mange fjorder som skjærer seg inn i landet - Bindalsfjorden, Tosenfjorden, Røingen, Kjella og Sørfjorden - for å ha nevnt noen.

HOLM: Solstad kirke på Holm.
(11.01.2010)

HEILHORNET er det høyeste fjellet Bindal kommune, med sine 1063 meter over havet.
(19.04.2011)

Heilhornet (1063 moh) er den høyeste fjelltoppen Bindal kommune i Nordland.
(18.10.2010)

 

(05.11.2009)