Bodø kommune

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009) 

>

Navnet: Første ledd i navnet kanskje gln. “bodi” - båe. Kan også være “bod” - bud, gjestebud.
Beliggenhet: Bodø kommune ligger i Nordland og grenser i nord og øst til Sørfold, i øst til Fauske og Saltdal, i sør til Beiarn og Gildeskål.
Folketall 2018: 51 681
Utstrekning: 1386 km2.35 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Bodø.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838. Kjerringøy kommune slås sammen med Bodin Kommune i 1964. Nye Bodin kommune slås sammen med Bodø i 1868. Skjerstad kommune slås sammen med Bodø fra 2005.

Bodin kommune var selvstendig i perioden 1838-1964, og het Bodø Herred fram til 1897.

Kjerringøy kommune var i 1838 del av Folden Herred, og ble skilt ut i 1887. Samtidig dannet Kjerringøy og Nordfolden et nytt herred.  I 1906 skilles Nordfolden og Kjerringøy, og Kjerringøy er selvstendig fram til 1964 da det ble innlemmet i Bodin.

Skjerstad kommune var selvstendig i perioden 1838-2005. I 1905 ble Fauske kommune skilt ut.

 

 

Anbefalt radio

- Arne Willassen synger Bodø-sang som radiokjenning, fra 1951:


BÅTHAVNA: Nedre del av Bodø sentrum, sett fra sjøen, like utenfor moloen.  - Klikk for stort bildeBÅTHAVNA: Nedre del av Bodø sentrum, sett fra sjøen, like utenfor moloen. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

I 2004 ble det vedtatt at Bodø by også skal ha et samisk navn, og i 2011 kom det første veiskiltet opp med byens lulesamiske navn: Bådåddjo.

 

 


 

Anbefalt fjernsyn, på sykkeltur fra Bodø sentrum til Kjerringøy, august 2010:

 

Anbefalt radio - med gummibåt og guide Kjell Sakariassen på Saltstraumen. Ved Kari Mette Skreslet, 2009:

 

BILDET i spilleren fra Saltstraumen - tv-reportasje på NRK august 2011.

 

 

Anbefalt radio - spionflyet U2, Bodø og kald krig. Ved Øyvind Arntsen, 2003:

(26.03.2020)

"Håløygminne" 2-2007

Av Finn Myrvang

(26.03.2020)

"Håløygminne" 1-2005

Av Finn Myrvang

SUSANNE LUNDENG under en «Statsborgerseremoni» i Bodø 2010.
(01.03.2013)

Musikeren og komponisten Susanne Merethe Lundeng (født 18. august 1969) er fra Bodø.

Hun markerte seg tidlig som felespiller, og har etter hvert blitt en av Nord-Norges mest anerkjente og skattede folkemusikere.

 
(13.11.2015)

 

Det første valget i et atter fritt Norge var på mange måter et spesielt valg. På grunn av krigen var det ni år siden forrige stortingsvalg, og åtte år siden forrige kommunevalg. Dette medførte at man måtte ha både stortings- og kommunevalg samme høst med bare en drøy måneds mellomrom, henholdsvis 8. oktober og 19. november. Valget bød på mange utfordringer.

 

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(24.03.2020)

"Håløygminne" 4-2015

Av Finn Myrvang

(25.03.2020)

"Håløygminne" 2-2015

Av Finn Myrvang

Portrett av Sigrid Bugge i sykepleieruniform.
(08.03.2016)

(04.09.1915 - 13.05.2011) Hun var født i Oslo i 1915, og etter hvert flyttet famlien til Bodø. Bodø ble hjembyen hun alltid kom tilbake til

Selmer Nilsen.
(18.12.2012)

Sverre Selmer Nilsen (1931-1991) fra Bakfjord i Finnmark, som ble dømt til sju og et halvt års fengsel for spionasje, kom til å oppholde seg mye i Bodø under sin tjeneste for Sovjet.