Bodø kommune

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009) 

>

Navnet: Første ledd i navnet kanskje gln. “bodi” - båe. Kan også være “bod” - bud, gjestebud.
Beliggenhet: Bodø kommune ligger i Nordland og grenser i nord og øst til Sørfold, i øst til Fauske og Saltdal, i sør til Beiarn og Gildeskål.
Folketall 2018: 51 681
Utstrekning: 1386 km2.35 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Bodø.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838. Kjerringøy kommune slås sammen med Bodin Kommune i 1964. Nye Bodin kommune slås sammen med Bodø i 1868. Skjerstad kommune slås sammen med Bodø fra 2005.

Bodin kommune var selvstendig i perioden 1838-1964, og het Bodø Herred fram til 1897.

Kjerringøy kommune var i 1838 del av Folden Herred, og ble skilt ut i 1887. Samtidig dannet Kjerringøy og Nordfolden et nytt herred.  I 1906 skilles Nordfolden og Kjerringøy, og Kjerringøy er selvstendig fram til 1964 da det ble innlemmet i Bodin.

Skjerstad kommune var selvstendig i perioden 1838-2005. I 1905 ble Fauske kommune skilt ut.

 

 

Anbefalt radio

- Arne Willassen synger Bodø-sang som radiokjenning, fra 1951:


BÅTHAVNA: Nedre del av Bodø sentrum, sett fra sjøen, like utenfor moloen.  - Klikk for stort bildeBÅTHAVNA: Nedre del av Bodø sentrum, sett fra sjøen, like utenfor moloen. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

I 2004 ble det vedtatt at Bodø by også skal ha et samisk navn, og i 2011 kom det første veiskiltet opp med byens lulesamiske navn: Bådåddjo.

 

 


 

Anbefalt fjernsyn, på sykkeltur fra Bodø sentrum til Kjerringøy, august 2010:

 

Anbefalt radio - med gummibåt og guide Kjell Sakariassen på Saltstraumen. Ved Kari Mette Skreslet, 2009:

 

BILDET i spilleren fra Saltstraumen - tv-reportasje på NRK august 2011.

 

 

Anbefalt radio - spionflyet U2, Bodø og kald krig. Ved Øyvind Arntsen, 2003:

(08.01.2019)

Den praktiske Kvindeskolen ved landbruksskolen i Bodø landsogn var i drift i perioden 1901 - 1934, da den ble flyttet til Søvik i Alstahaug. 

Eldre valgurne
(13.11.2015)

 

«Jeg har fåretat leiting etter valgurnen på Løding. Den siste gang den er set er av noen smågutter, som så den ved en tyskbarakke gjennemhullet av revolverskudd, så den eksisterer nok ikke mer»

(02.04.2020)

"Håløygminne" 1-2007

Av Finn Myrvang

SPOR: Demningen av reguleringsdammen til Breiva kraftstasjon slik den fortoner seg sommeren 2011, som synlige spor etter kraftproduksjonen først på 1900-tallet.
(15.10.2011)

Breiva kraftstasjon i Bodø ble satt i drift i 1909. Samtidig ble Bodø Kommunale Elektricitetsværk etablert; og som ble en av forløperne til Bodø Energi AS.

 
Tethys Redningsapparat, reklame
(13.11.2015)

En gruppe historieinteresserte i Bodø skrev i 2014 en søknad til Bodø kommune om at de ønsket at bodøgutten Breder Carlsen skulle få en gate oppkalt etter seg. Først måtte navnekomiteen samle inn informasjon og deretter forklare hvorfor Breder Carlsen var verdt sin egen gate. Denne informasjonen er nå avlevert til Arkiv i Nordland.

 

(31.03.2020)

 "Håløygminne" 2-2019

Av Finn Myrvang

(10.06.2013)

Mandag den 27. mai 1940 er en strålende vårdag i Bodø. Det er varmt og  klart, sjøen ligger blikkstille. Det er krig i landet og de første tyske bombene har allerede falt over den fredelige kystbyen. Men byen er ennå ikke okkupert av tyskerne.

(18.09.2012)

Den 26. oktober 1975 kommer for nordlendingene til å være en dato som blir stående støtt i historiebøkene. 

(12.06.2019)

En høstkveld i 1896 ble en av Norges første sanitetsforeninger stiftet, nærmere bestemt 30. november. Da møttes flere av Bodøs velstående kvinner med et mål om å starte en kvinnesanitetsforening i byen. Under ett år tidligere hadde Fredrikke Marie Kvam vært med og startet hovedforeningen Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedmålet med foreningen var å forestå utdanning av sykepleiere og bidrag til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling.