Vidkun Quisling i Bodø

Krigssommeren 1943 kommer “ministerpresidenten” selv, Vidkun Qusling på besøk til sine kampfeller i Bodø. De lokale nazistene har gjort sitt beste for at besøket skal bli så vellykket som mulig. Ved bygrensen er det reist en æresportal i løv, med en nordlandsbåt på toppen!

 

Møter lokale NS-ledere

Etter møtet med lokale NS-ledere, der også en ny fylkesfører blir innsatt av føreren, er det om kvelden møte i kinoen. Der spiller hirdmusikken feiende marsjer, og da Quisling kommer inn i salen reiser forsamlingen seg og hilser ham med oppstrakt hånd.
 

Kraftige bifall

Deretter holder han tale der han legger frem Nasjonal Samlings syn på den nye verdensordningen som skal komme. Flere ganger blir talen avbrutt av kraftig bifall. Til avslutning unnslår forsamlingen seg ikke fra å synge fedrelandssangen, før alle begir seg til kameratkveld i NS-huset.
 

Anbefalte artikler:

Bombingen av Bodø under 2. verdenskrig
Bodø