Kirker i Dønna

DØNNES kirke i Dønna kommune.  - Klikk for stort bildeDØNNES kirke i Dønna kommune. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
NORDVIK kirke i Dønna kommune.  - Klikk for stort bildeNORDVIK kirke i Dønna kommune. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
HESTAD kirke i Dønna kommune.  - Klikk for stort bildeHESTAD kirke i Dønna kommune. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
Av Per Bjørn Pedersen og Billy Jacobsen
Den opprinnelige delen av middelalderkirken på Dønnes, på øya Dønna i Nordland, ble reist på 1200-tallet, og da på tuftene av en enda eldre kirke.
Den var i lange perioder sterkt forfall, men etter iherdig innsats ble den gjenåpnet på midten av 1970-tallet.
Dønnes kirke er et fascinerende kirkebygg, med sine lønnganger i de tykke steinmurene, med sine helgenfigurer og krusifikser som skriver seg fra tiden da vi ennå bekjente oss til den katolske tro og paven i Roma.
Et rimelig godt bevis på kirkebyggets alder skulle funnet av 500 mynter under golvet være. De eldste myntene stammer fra Håkon Håkonssons regjeringstid på 1200-tallet.
Nordvik kirke ble vigslet i 1871.
Hestad kirke er en langkirke fra 1912.

 

 

Anbefalte artikler:

 

 

Dønna
Dønnes gård