Evenes

SKULPTURLANDSKAP: «Steinhuset» i Evenes.  - Klikk for stort bildeSKULPTURLANDSKAP: «Steinhuset» i Evenes. ( Billy Jacobsen / NRK) 


Her finner du artikler som omhander forhold og personer i Evenes, Ofoten i Nordland.

VISESANGER og låtskriver Tonje Unstad.
(06.12.2011)

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(04.11.2011)
GEVINST: Flyplassen ga støtet til etablering av nye private småbedrifter.
(12.08.2010)

 
(21.08.2012)

Det skjedde store endringar i samfunnsliv og dagligliv i Nordland i løpet av 1800-talet, ikkje minst når det gjaldt kommunikasjonar.  I den årlige rapporten sin skreiv Amtmann Worsøe i 1870: «Nordland i 1870 er ikke længer Nordland i 1865». Til og med måten ein opplevde tida på, vart endra.

POPULÆR: Naturen i Evenes byr også på områder til rekreasjon. Den populære Evenesvika ble i sin tid av Harstad Tidenede kåret til den flotteste stranda i Ofoten og Sør-Troms.
(12.09.2010)

 Evenes finner vi i den brede bukta av Ofotfjorden, Bogen.

GODT BEVART: Kommandobunkeren fra krigens dager er svært godt bevart, forteller kulturkonsulent Unn Kristin Laberg og ordfører Jardar Jensen.
(08.03.2012)

Festningsanlegget på Evenestangen i Evenes, Nordland fylke, ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig.

Anlegget sto ferdig i 1941, og besto av tre kanonstillinger. Det var i drift frem til krigens slutt i 1945, men skal ikke være brukt i kamphandlinger.

 
(20.11.2012)
ALLSIDIG: Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921) var prest og salmedikter, og forøvrig et svært engasjert menneske.
(20.11.2012)

Fra det atskillig mer gjestmilde Brevik i det sydlige Norge, gikk en ung mann i land i Svolvær i 1877. Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921) hadde fått sitt første kall som prest i Vågan.