Hovdegården

Anbefalt radio:Hovdegården på Liland i Evenes kommune ble bygd opp på midten av 1800-tallet som en av de virkelige storgårder i området.
Den tradisjonelle landbruksdriften på gården pågikk frem til 1970-80-tallet.
 

Gårdsmuseum

Etterhvert endres bruksområdet, inntil Hovdegården ved inngangen til 2000-tallet fremstår som gårdsmuseum.
Gårdsmuseet omfatter fjøs, stabbur, eldhus, smie, drengestue, vognskjul og en utendørs brødbakeovn.

Kulturpris

I 2007 fikk Barbro og Aslak Markusson Evenes kommunes kultur- og miljøpris for sitt arbeid med å bevare og utvikle Hovdegården.

Anbefalte artikler:

Evenes
1900-tallet i Evenes