Krigshistorie på Evenestangen

GODT BEVART: Kommandobunkeren fra krigens dager er svært godt bevart, forteller kulturkonsulent Unn Kristin Laberg og ordfører Jardar Jensen.  - Klikk for stort bildeGODT BEVART: Kommandobunkeren fra krigens dager er svært godt bevart, forteller kulturkonsulent Unn Kristin Laberg og ordfører Jardar Jensen. Foto: Kjell Mikalsen / NRK 2009 ( Kjell Mikalsen / NRK 2009)Festningsanlegget på Evenestangen i Evenes, Nordland fylke, ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig.

Anlegget sto ferdig i 1941, og besto av tre kanonstillinger. Det var i drift frem til krigens slutt i 1945, men skal ikke være brukt i kamphandlinger.

 

Anbefalt radio:


GODT BEVART: Kommandobunkeren fra krigens dager er svært godt bevart, forteller kulturkonsulent Unn Kristin Laberg og ordfører Jardar Jensen.  - Klikk for stort bildeGODT BEVART: Kommandobunkeren fra krigens dager er svært godt bevart, forteller kulturkonsulent Unn Kristin Laberg og ordfører Jardar Jensen. Foto: Kjell Mikalsen / NRK 2009 ( Kjell Mikalsen / NRK 2009)
 

Spor i terrenget

- Det er fremdeles godt synlige bevis i terrenget etter både bygninger og kanonstillinger. Dessuten er her en svært godt bevart kommandobunker, sier Evenes-ordfører Jardar Jensen, som sammen med kulturkonsulent Unn Kristin Laberg viser NRK Nordland rundt ute på anlegget en sommerdag i 2009.

 

Gammel kommune

Evenes er den en av de eldste kommunene i Ofoten. Blant annet er Ballangen skilt ut her fra. De senere årene er Evenes mest kjent som luftfartsknutepunkt i nordre del av Nordland.
I dag har jord og skogbrukskommunen Evenes rundt 1.300 innbyggere og et areal på 252 kvadratkilometer.

”Hemmelig” anlegg

Kommune har en rik historie, og noen deler av den er nærmest hemmelig.
– Ja, tyskernes anlegg her på Evenestangen er ikke godt kjent. Det er en godt bevart hemmelighet, forteller ordfører Jardar Jensen.

Turister

-Men det er ikke verre enn at det er observert en rekke tyskregistrerte bobiler på parkeringsplassen her på Evenestangen. Det var jo 150 tyske soldater her under krigen, så en del etterlatte etter dem har nok besøkt området, fortsetter ordføreren.

Skulptur

Like ved det gamle festningsanlegget på Evenestangen ligger ”steinkirka”, en 5,5 meter høy skulptur i granitt.
Og like utenfor fins en fantastisk fiskeplass, ifølge kulturkonsulenten og ordføreren.

Anbefalte artikler:

Evenes
Naturen i Evenes