Naturen i Evenes

POPULÆR: Naturen i Evenes byr også på områder til rekreasjon. Den populære Evenesvika ble i sin tid av Harstad Tidenede kåret til den flotteste stranda i Ofoten og Sør-Troms.  - Klikk for stort bildePOPULÆR: Naturen i Evenes byr også på områder til rekreasjon. Den populære Evenesvika ble i sin tid av Harstad Tidenede kåret til den flotteste stranda i Ofoten og Sør-Troms. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)

 Evenes finner vi i den brede bukta av Ofotfjorden, Bogen.

Det meste av landskapet, hele 70 prosent av arealet, må betegnes som lavtliggende idet det ligger under en grense på 300 moh.

 

 

 

Morenejord

 

 

Særlig finner vi store, lave partier i Evenesmarka og i Lenvikmarka i nordøst. Der finner vi også god og fruktbar morenejord som gir gode kår for jordbruket.
Nord for Bogen stiger landskapet, der flere av toppene rager over 1000 meter, høyest Litletind med 1137 meter.
 

Raset i Niingen

Ved et snøras ved det nye Niingen kraftverk, i nærheten av Bogen vinteren 1952, mister fem mennesker livet.
Kvitfossvassdraget som munner ut i Ofotfjorden i vest er vernet.
 

Mineraler

Berggrunnen i Evenes er mineralrike - både på marmor, jernmalm, dolomitt og kalkstein - bly og sink. Før 2. verdenskrig var det drift ved Ofoten malmfelt der det ble utvunnet jernmalm.
 

Mye skog

Med en andel på godt under 5 % av arealet er ikke Evenes spesielt godt forspendt med innsjøer og vann. Derimot er kommunen forholdsvis godt forsynt med skog, som i tidligere tider ble benyttet ved bygdesagene.
 

Anbefalt radio:

 

 

 

 

 

 

Anbefalte artikler:

Evenes