Samferdsel i Evenes

Riksvei 10 mellom Narvik og Harstad passerer gjennom kommunen. Evenes har også veiforbindelse med nabokommunen Tjeldsund.

Harstad/Narvik lufthavn

Men Evenes er kanskje mest kjent for flyplassen, Harstad/Narvik lufthavn som ble åpnet av Kronprins Harald i 1973, og med en rullebane på hele 3200 meter.

Anbefalt radio:

 

 


Fra å ha vært dominert av militær flytrafikk de første par ti-årene, er Harstad/Narvik lufthavn nå en ren sivil flyplass.
Særlig med tanke på flytrafikken, ble det etablert hurtigbåtforbindelse over Ofotfjorden - mellom Kjeldebotn i Ballangen og Evenes.
En gang i tiden var det fergeforbindelse mellom Evenes og Narvik.

 

Anbefalt fjernsyn - 10 år siden Evenes Lufthavn ble åpnet. Fra Norge Rundt august 1983.

 

 

 

Anbefalte artikler:

Evenes
Næringsliv i Evenes
Harstad/Narvik lufthavn
Lofast