Kirker i Flakstad

AV REKVED: Flakstad kirke ble bygd av russisk driftømmer.  - Klikk for stort bildeAV REKVED: Flakstad kirke ble bygd av russisk driftømmer. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
Flakstad kirke.  - Klikk for stort bildePÅ YTTERSIDA: Flakstad kirke ligger på stedet Flakstad i Flakstad. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK)
KIRKEGÅRDEN ved Flakstad kirke.  - Klikk for stort bildeKIRKEGÅRDEN ved Flakstad kirke. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
Flakstad kirke er mellomting mellom langskip og vanlig korskirke.
Den er bygd av russisk drivtømmer i 1780.
Altertavla er fra 1765 og prekestolen fra året etter, begge arbeidene utført av kirkemaleren Gotfred Ezechiel fra Bergen.
Flakstad kirke ble restaurert i 1938.

 

 

Anbefalte artikler:

 

 

Flakstad