Næringsliv i Flakstad


Det er neppe særlig oppsiktsvekkende at fiske og fiskeproduksjon er den viktigste næringsveien i en lofotkommune som Flakstad.
Omtrent fire av ti arbeidsplasser (år 2005) er tilknyttet fiskerinæringen - ute på havet eller ved produksjonen på land.
PÅ HJELL: Tørrfisk på hjell utenfor Ramberg, så å si ferdig tørket.  - Klikk for stort bildePÅ HJELL: Tørrfisk på hjell utenfor Ramberg, så å si ferdig tørket. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 

 

Tørrfisk

 

 

Fiskeflåten henter naturlig nok det meste av inntekten sin under lofotfisket. Produksjon av tørrfisk er ikke uventet den viktigste anvendelsen av skreien ved de 6-7 mottakene (år 2005) på land.
 

Slipper

I kommunen er det da også tre mindre verksteder og slipper som tar seg av reparasjoner og service for fiskeflåten.
 

Jordbruk

En annen næring med lange tradisjoner i Flakstad er jordbruk. Saftige utmarksbeiter gjør deler av kommunen særlig velegnet for sauehold.
Fredvang blir for øvrig regnet som den beste jordbruksbygda i kommunen.
 

Anbefalt radio:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalt fjernsyn - fra Fredvang under Lofotfisket mars 2010:

 


 

 

Anbefalte artikler:

Flakstad
Fredvang
Lofotfisket