1900-tallet i Grane

Her følger en oversikt over utvalgte hendelser i Grane perioden 1900-1999:
1900: Sølvgruven i Ner-Svenningdal som var Norges nest største, ble nedlagt etter 23 års drift. Det ble  utvunnet 4 700 tonn malmkonsentrat, med et innhold av 17 700 kg. sølv og 37 kg gull.
1904: Fellingforsen skole ble ferdigstilt og tatt i bruk.
1905: Helgeland Planteskole blir opprettet i Grane.
1907: ”Øvre Vefsn Ungdomslag”  ble stiftet 20. januar. Navneskifte i 1950 til ”Grane Ungdomslag”.

1910: Helgeland Lappeforening stiftet 30.september på Granefjell. Formann: Isak Andersen Granefjell.
1911: Helgeland Samiske forening stiftet på Majavatn. Formann: Nils Johan Vesterfjell Kappfjell.
1911: Øver-Svenningdalen Skole på Strendene ble tatt i bruk. Den ble nedlagt i 1959.
1912: En mann fra Grane på 32 år omkom, da han på jakt ble tatt av et snøskred i Almdalen i Granefjeld.
1912: Fellingfors Gjestgiveri ønsket sin første gjester velkommen. Det ble opphør i 1980.

1913: Det første lappestevnet ble avholdt ved Tomasvatnet i Øvre Vefsn.
1914: Fellingfors Kooperative Handelslag  ble stiftet 31. januar.
1915: Den første private hytta på Majarud, ble oppsatt av Nesbrukets bruksbestyrer, Hans J. Aas på Majavatn.
1915: Den nye skolen i Kappfjellia ved Majavatn kunne taes i bruk. Den ble nedlagt i 1955.
1915: Det nye private AS Majavatn Misjonshus ble innviet 18.07.1915 under lappestevnet.

1917: Fellingfors Koop handelslag og noen private, startet den første bilruta i Nordland, mellom Mosjøen og Susendalen, med modellen «Denby»,W-4.
1918: Svenningdal Trevarefabrikk startet driften i sølvgruvenes gamle lokaler i Ner-Svenningdal.
1918: Finnemisjonen overtar misjonshuset i Majavatn.
1919: ”Øvre Vefsn Kraftanlæg” i Ner-Svenningdalen kom i drift. Nedlagt i 1956.

1920: Ved folketellingen hadde Grane 1 032 innbyggere.
1920: Politikeren og Pressemannen Martin Tranmæl holdt foredrag for fulle hus på Fellingfors.
1920: Den første bureiseren ved Majavatnet, Johannes Øyum med familie fra Tomasvatnet, slo seg ned på Majahaugen.
1921: Øvre Vefsn Sanitetslag  ble stiftet 14. november med Astrid Valberg som formann.

1922: En mann på 30 år fra Svenningdal omkom, da han ble tatt av et snøskred under rypejakt nært heimstedet.
1923: Partisekretær Einar Gerhardsen i Arbeiderpartiet holdt tale for overfyllte hus på Fellingfors.
1924: Øvre Vefsn Skilag  ble stiftet 6. mars i Grane, med Ole Andersen som formann. Fra 1931 ble navnet endret til Øvre Vefsn IL.

1924: AS «Solid» ble etablert på Fellingfors. De startet bilrute 15. juli med  en 7-seters Buick, sommerstid mellom Mosjøen og Steinkjer, i samarbeid med fylkesbilene i Nord-Trøndelag, som kjørte med en Studebaker  7-seter, V-11,  60 Hk. Det var bilbytte på Majavatn.
1924: Det var stor festivitas 6. august i Stortjønnli  på Majavatn, da Nordlandsvegen (riksveg 50  fra 1930), ble offisielt åpnet mot Nord-Trøndelag.

1924: Majavatn Misjonshus åpner klokketårn, kortilbygg og kafebygg.
1924: Biskopen i Hålogaland, Johan Nicolai Støren, vigslet 11.juli Majavatn Misjonshus til kirkelig bruk.

Klikk for stort bildeMajastua VBH.F.80-003-0108 Optikus Johnsen

1925: Majastuen Turisthotell med 12 senger ved innehaver, Frk. Borghild  Grannes, kunne i juli ønske sine første gjester velkommen.
1926:  Etter Kong Haakons besøk i Salten inviterte skogdirektør Jelstrup  kongen på middag 8. juli på det tidligere engelskbrukets, nå det statlige Nes Trælastbruks representasjonsbolig, «Svenning House» ved Svenningvatnet.

Klikk for stort bildeSvenninghouse ved Svenningvatnet. 1926

1927: Etter meddelelse fra Lesjaskog i Oppland, begynner folk å utvandre til Fiplingdal i Nordland, skrev Nordlands avis.
1927: Grane Kommune  så dagens lys 1. Juli, da området ble utskilt  fra Vefsn kommune.

1927: Det ble slutt med ferja over Vefsna som har vært driftet siden 1889, da Båfjellmo bru ble åpnet på nordlandsvegen (riksveg 50 fra 1930).
1927: Norsk Finnemisjonsselskap stasjonerte en misjonær på Majavatn i forbindelse med anleggsarbeidet på Nordlandsbanen.
1928: Det ble åpnet feltpoståpneri på Fellingforsen.  Fra 1943 omgjort til Poståpneri.

1928: Folkets Hus i Øver-Svenningdalen tok i mot sine første gjester.
1929: Laksfors Sanitetsforening ble stiftet 24. januar.
1930: Fellingfors Jernbanearbeiderforening åpnet sitt nye Folkets hus på Vegset.
1930: Ved folketellinga ble det registrert 1 746 innbyggere i Grane.
1931: Grane AIL ble stiftet 12.mars, med Olav Solvang som formann. De fikk ny idrettsplass på Nystad samme året.

1931: Anleggsarbeidet på Nordlandsbanen nådde Majavatn, der kjøpmann Ole A. Loe som kom fra Oppdal, åpnet og drev landhandel til 1950.
1932: Stasjonsbygningen ved Trofors jernbanestasjon ble ferdigstilt. Trafikken på strekningen Grong - Mosjøen startet 7. juli åtte år senere.
1933: Brua  over Vefsna fra riksveg 50 til Trofors ble ferdigstilt.
1933: På våren var fotballen  begynt å rulle i Grane, da Fellingfors tapte 0-1 for Drevvatn.
1933: En 35 år gammel jernbanearbeider fra Rennebu, og en 12 år gammel lokal gutt druknet i Gluggvasselva under fisketur.

1933: Høyremannen, Stortingspresident Carl J. Hambro holdt valgforedrag på Fellingfors.
1933: En 68 år gammel mann fra Grane druknet ved Turmoen da han gikk ned i en råk i Vefsna
1934: "Vargen opptrer nokså herjende i Børgefjell mot norske og svenske rein. Det er sett 9 stk av dem" skrev Nordlands avis.
1934: Historiens første Majavassrenn, ble vunnet av den 26 år gamle landslagsløperen Konrad Nordfjellmark fra Klinga Skilag i Namsos, men som opprinnelig var fra nabokommunen Velfjord.

1934: Post i butikk kom tidlig til Majavatn, da et feltpoståpneri ble etablert, med kjøpmann Ole A. Loe som poståpner.
1934: Arbeidsstyrken på Nordlandsbanen fra Mosjøen og sørover til Smalåsen, er nå øket til 700 mann.
1934: En heimebrenner ved Majavatn er idømt 30 dagers fengsel, da han før har vært mulktert for heimebrenning.
1934: Ved KM i Terrengløp vant Odd Lie fra Øvre Vefsn IL. Bjarne Valberg, Øvre-Vefsn IL ble fylkesmester i diskos.
1935: Saga og høvelen ved Svenningdal Trevarefabrikk brant helt ned til grunnen.

1935: Far og en liten datter på  8 år  bosatt i Majavatn, omkom i en motorsykkelulykke litt sør for heimstedet.
1935: Før flyveruten på Nord-Norge kom i gang, ble det installert en meterologisk stasjon på  Majavatn.
1935: Grane  AIL – Grong  AIL  møtes til pokalkamp i fotball på Nystad.
1936: Hovedrennet for Nord-Norge  på  ski  for AIF  ble arrangert på Fellingfors.
1936: Ole Bogfjellmo, Øvre Vefsn IL vant Majavassrennet.

Klikk for stort bildeSamestevne på Majavatn 1936

 1936: Øvre Vefsn IL spillte  to privatkamper i  fotball mot Remma IL dette året.
1936: Fiplingdal sanitetsforening ble stiftet 21. oktober med Klara Caroliussen som formann.
1937: Ved årets Majavassrenn delte Nils Olav Kappfjell,  Øvre Vefsn IL, og  Konrad Nordfjellmark, Klinga Skilag seieren.
1937: Bjarne Valberg fra Grane AIL, ble NNM AIF mester i fri-idrett i kule og diskos. Han gjentok det også året etterpå.

1937: Kong Haakon og Statsminister Johan Nygaardsvold besøkte Majastuen 2. juli, på vei til åpninga av Saltfjellveien.
1938: En 5 år gammel gutt omkom ved en ulykke i et grustak på Majavatn.
1939: Svenningdal Trevarefabrikk i Ner-Svenningdal brant 14. januar ned til grunnen. Nyfabrikken på Trofors ble tatt i bruk samme året.

1939: Nord-Norsk AIF mesterskap på ski ble arrangert på gården «Brattingen» på Fellingfors. 17 Km vant Simon Slåttvik, fra AIL Sport, Valnesfjord. Hopprennet avlyst grunnet snømangel.
1939: Asbjørn Brennhaug, Øvre Vefsn IL, vant 17 km i et internasj. renn i Narvik. Han vant også 17 km i hovedrennet for Nord-Norge i Bardu.
1939: Johan Bogfjellmo, Grane AIL, ble Kretsmester på 17 og 30 kilometer langrenn i Helgeland arbeideridrettskrets.

1939: Den 21 år gamle Magnus Appfjell fra  Øvre Vefsn IL, vant Reintindrennet 19. mars på Hemnes. Han omkom 3. mai året etter, som soldat ved IR-14, Helgelandsbataljonen, i den store togulykken ved Tangen i Stod.
1939: Grane AIL  er av Sosialdepartementer  tilstått 2 000  kroner til opparbeidelse av hoppbakke.
1939: En 23 år gammel mann druknet i  Laksforsen da  robåten hvelvet.
1939: Lokomotivstallene med svingskiver ble ferdigstilt  ved Majavatn og Trofors stasjoner.

1940: Øvre Vefsn IL vant 4 x 10 km stafett i Reintindrennet på Hemnesberget.
1940: Generaloberst Nikolaus Von Falkenhorst, sjef for de tyske styrkene i Norge 1940-1944, åpnet søndag 7. juli, Nordlandsbanens fremkomst til Majavatn.
1940: Grane kommune  begynte flyttingen fra Fellingforsen til det nye kommunesenteret på Trofors.

1941: Automobilsammenslutningen  AS ”Solid” på Fellingfors, fusjonerte med Helgeland Bilruter AS.
1941: Tyskerne opprettet AT- leir (arbeidstjenesteleir) for norske ungdommer i Fiplingdalen.
1942: Fiplingdal bedehus, senere kirke, ble bygd av stedets indremisjon. Den ble vigslet i 1964.
1942: Det ble innført unntakstilstand fra 6. til 12. oktober i Grane herred, Nord-Trøndelag, Trondheim og deler av Sør-Trøndelag. (Majavatn-tragedien)

1944: To militærtog kolliderte 18. november mellom Trofors og Svenningdal. Lokomotivene fikk store skader, og fire personvogner fikk større eller mindre skader.
1945: Øvre Vefsn IL og Grane AIL ble sammensluttet 5. september, til «Grane IL», med Sverre Midthjell som formann.

1945: Grane IL protesterer etter å ha tapt for Halsøy IL, fotballmålene var for høye. Protesten ble tatt til følge av kretsen.
1946: Det ble dette året talt opp 1 800 innbyggere i Grane.
1947: Et stort same og finnemisjonsstevne ble 21 .- 22. juni holdt på Majavatn.
1947: Grane IL  ble kretsmester i Kl. B  i Helgeland Fotballkrets. De vant også samme klasse to år senere.
1947: Majavassrennets  30 km ble vunnet av Svensken Eskil Vinka fra Tärna IK Fjällvinden.

1948: Svenningdal IL blir tildelt  2 500 kroner i tippemidler fra Statens idrettskontor.
1948: Ved 1900-tallets verste bussulykke da kjøretøyet havnet i Ranelva på Dunderland 5, juli, omkom den 70 år gamle Nils Johan Kappfjell fra Majavatn.
1948: Minnestøtten fra Majavass-tragedien over 26 falne fra Vefsn, Grane og Vevelstad, ble  avduket 10. oktober på Majavatn.

1948: Grane IL blir tildelt 5 000 kr. i  tippemidler av  Statens idrettskontor.
1949: Einar Holmvassdal, Grane IL, ble beste løper fra Nord-Norge på 30 km under NM på ski på Steinkjer.
1950: Ved et snøskred under Granefjellet, omkom den 34 år gamle Nils Appfjell fra Haustreis.
1950: Kommunehuset på det nye senteret Trofors ble tatt i bruk.

1951: Røsvatn IL  tok de tre første plassene under Granerennets 17 km, ved Karl W. Aakervik, Harald Grubben og  Odd Sandnes.
1951: Svenningdal Sanitetsforening  åpnet folkebadet, som var i drift til 1965.
1951: En mann på 30 år fra Namsskogan omkom i en kollisjon med buss ved Sefrivatn.
1952: Skogstad Planteskole ble etablert i Grane.

1953: ”Gry Kafe og Gjestgiveri” etablert i 1946, kom inn i nybygg på Trofors. Det ble slutt i 1975.
1953: Kommunens største arbeidsplass, Svenningdal trevarefabrikk, brenner ned til grunnen.
NASJONALPARK: Parti fra Børgefjell Nasjonalpark.  - Klikk for stort bildeNASJONALPARK: Parti fra Børgefjell Nasjonalpark. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
1953: Flom og uvær fører til at store isblokker stenger riksvei 50 i Svenningdal i flere dager.
1954: Dr. Gudmund Harlem fra Arbeiderpartiet holdt  1. mai  talen  på Trofors.
1955: Grane  Samfunnshus  blir tildelt 10 00 kroner i tippemidler fra STUI .
1955: Svenningdal Trevarefabrikk starter opp etter storbrannen.
1955: Grane IL ble kretsmester, da de vant 4 x 10 km stafett i Reintindrennet på Hemnesberget.

Klikk for stort bildeGrønnsakdyrking Trofors 1955

1955: Grane IL tapte heime 2 - 4  i  fotball mot Tärna IK Fjällvinden.
1955: Den nye Majavatn skole med internat ble tatt i bruk. Den ble nedlagt 1. august 1997.
1956: Brødrene  Audun og Thorfinn Hjerpås, Grane IL, delte seieren i Bjørnådalsrennet  i Rana.
1956: Ved bading i Vefsna ved Båfjellmo bru, druknet en 12 års gammel gutt.
1958: Fiplingdal skole ble ferdigstilt og tatt i bruk.

1958: Ordfører og formannskap i kommunen blir anmeldt for å ha satt i gang bygging av ny internatbygning - til erstatning for helsefarlig innkvartering av skolebarn.
1959: Kong Olav og Prinsesse Astrid innledet sitt besøk i landsdelen på Majavatn. Kongen legger ned krans på minnes-merket over de falne. Kommunen gir lunsj på Majastua.
1960: Folk  i  Svenningdal, Kappfjellia og Majavatn, kunne kaste ut parafinlampene, da det elektriske lyset ble påslått til jul.

1963: En 15 års jente fra Holmvassdal, omkom i en sykkelulykke i Svenningdal.
1963: Børgefjell Nasjonalpark ble opprettet som nasjonalpark 9. august. Området er pr. 2014 på 1447 kvadratkilometer.
1965: Anders Bendigtsen, opprinnelig fra Trofors, ble ny lappefogd i Nordland. Fra 1978 ble stillingen kalt Reindriftsagronom.
1965: En 47 år gammel mann fra Grane druknet i Vefsna, da båten kullseilte ovenfor Laksforsen.

Klikk for stort bildeLaksfossen i Grane ca 1965

1966: Et ektepar fra Etterstadsletta i Oslo omkom 19. juli ved utforkjøring ved Fallmo. Deres 14 årige sønn overlevde ulykken.
1967: En 13 års gutt fra Grane druknet da robåten kantret i Svenningelva.
1967: Aldersheimen med boliger på Vegset ble ferdigstilt og innflyttet.

SE VIDEO fra Trofors 1967 - OBS! Kort innslag uten lyd: Vannledningen bygges i et luftspenn over elva Vefsna:

1968: Det ble slutt med tømmerfløtningen i Vefsna, da lastebilene tok over.
1968: Den nye Børgefjellskolen med Kari og Ottar Pedersen, tok i mot sine første elever 1. juni på gården Bustadmoen i Fiplingdalen.
1968: Grane Ungdomsskole ble ferdigstilt og tatt i bruk på Vegset.
1969: Majastua Hotell med 24 rom og 48 senger brant helt ned til grunnen.

1970: Ved folketellingen hadde Grane 1668 innbyggere det året.
1970: Den nye Båfjellmo bru over Vefsna på E6 ble åpnet for trafikk.
1971: En mann blir påkjørt og drept av toget nord for Majavatn stasjon. Mannen mangler identifikasjonspapirer og det blir satt i gang en omfattende etterforskning.
1978: Svenningdal Trevarefabrikks administrasjonsfløy brant ned til grunnen. Det ble et par måneders driftsstans.

1979: Svenningdal skytterlag arrangerte Vilhelmina-Vefsnstevnet på Kvilarmoen, der 109 skyttere deltok.
1980: Grane kommune overtok Kapellet på Majavatn.
1982: Grane IL  innviet sitt nye klubbhus. Medlemmene fikk honnør for hele 2 200 dugnadstimer.
1987: Den 88 km lange Tosenvegen (FV 76) mellom Vasselv i Svenningdal og Brønnøysund, ble åpnet 10. juli.
1987: Gustav Kappfjell fikk Grane kommunes kulturpris.

1988: Per Joar ”Perry” Hansen fra Trofors, ble cupmester med Rosenborg BK. Senere fotballtrener. Fra 2017 assisterende A-landslagstrener.
1992: Majastua Hotell ble på nytt rammet av den røde hane, og brant helt ned til grunnen.
1992: Vårt nye kongepar, Harald og Sonja, innleder sin reise i Nordland på Majavatn.

1992: Kong Harald la ned krans 31. juli på minnebautaen over de falne fra Majavass-tragedien.
1995: Ved folketellingen hadde Grane 1 677 innbyggere.
1998: I midten av desember blir 34 mennesker skadd, da dagtoget sporer av litt nord for Ner-Laksfors. Kraftig regn og flom i Vefsna hadde gravd ut skinnegangen.

Anbefalte artikler:

Grane

 

Ved Per Bjørn PedersenBilly Jacobsen og Roar Michalsen