1900-tallet i Grane

Her følger en oversikt over utvalgte hendelser i Grane perioden 1900-1999:
1900: Sølvgruven i Ner-Svenningdal som var Norges nest største, ble nedlagt etter 23 års drift. Det ble  utvunnet 4 700 tonn malmkonsentrat, med et innhold av 17 700 kg. sølv og 37 kg gull.
1904: Fellingforsen skole ble ferdigstilt og tatt i bruk.
1905: Helgeland Planteskole blir opprettet i Grane.
1907: ”Øvre Vefsn Ungdomslag”  ble stiftet 20. januar. Navneskifte i 1950 til ”Grane Ungdomslag”.

1910: Helgeland Lappeforening stiftet 30.september på Granefjell. Formann: Isak Andersen Granefjell.
1911: Helgeland Samiske forening stiftet på Majavatn. Formann: Nils Johan Vesterfjell Kappfjell.
1911: Øver-Svenningdalen Skole på Strendene ble tatt i bruk. Den ble nedlagt i 1959.
1912: En mann fra Grane på 32 år omkom, da han på jakt ble tatt av et snøskred i Almdalen i Granefjeld.
1912: Fellingfors Gjestgiveri ønsket sin første gjester velkommen. Det ble opphør i 1980.

1913: Det første lappestevnet ble avholdt ved Tomasvatnet i Øvre Vefsn.
1914: Fellingfors Kooperative Handelslag  ble stiftet 31. januar.
1915: Den første private hytta på Majarud, ble oppsatt av Nesbrukets bruksbestyrer, Hans J. Aas på Majavatn.
1915: Den nye skolen i Kappfjellia ved Majavatn kunne taes i bruk. Den ble nedlagt i 1955.
1915: Det nye private AS Majavatn Misjonshus ble innviet 18.07.1915 under lappestevnet.

1917: Fellingfors Koop handelslag og noen private, startet den første bilruta i Nordland, mellom Mosjøen og Susendalen, med modellen «Denby»,W-4.
1918: Svenningdal Trevarefabrikk startet driften i sølvgruvenes gamle lokaler i Ner-Svenningdal.
1918: Finnemisjonen overtar misjonshuset i Majavatn.
1919: ”Øvre Vefsn Kraftanlæg” i Ner-Svenningdalen kom i drift. Nedlagt i 1956.

1920: Ved folketellingen hadde Grane 1 032 innbyggere.
1920: Politikeren og Pressemannen Martin Tranmæl holdt foredrag for fulle hus på Fellingfors.
1920: Den første bureiseren ved Majavatnet, Johannes Øyum med familie fra Tomasvatnet, slo seg ned på Majahaugen.
1921: Øvre Vefsn Sanitetslag  ble stiftet 14. november med Astrid Valberg som formann.

1922: En mann på 30 år fra Svenningdal omkom, da han ble tatt av et snøskred under rypejakt nært heimstedet.
1923: Partisekretær Einar Gerhardsen i Arbeiderpartiet holdt tale for overfyllte hus på Fellingfors.
1924: Øvre Vefsn Skilag  ble stiftet 6. mars i Grane, med Ole Andersen som formann. Fra 1931 ble navnet endret til Øvre Vefsn IL.

1924: AS «Solid» ble etablert på Fellingfors. De startet bilrute 15. juli med  en 7-seters Buick, sommerstid mellom Mosjøen og Steinkjer, i samarbeid med fylkesbilene i Nord-Trøndelag, som kjørte med en Studebaker  7-seter, V-11,  60 Hk. Det var bilbytte på Majavatn.
1924: Det var stor festivitas 6. august i Stortjønnli  på Majavatn, da Nordlandsvegen (riksveg 50  fra 1930), ble offisielt åpnet mot Nord-Trøndelag.

1924: Majavatn Misjonshus åpner klokketårn, kortilbygg og kafebygg.
1924: Biskopen i Hålogaland, Johan Nicolai Støren, vigslet 11.juli Majavatn Misjonshus til kirkelig bruk.
1925: Majastuen Turisthotell med 12 senger ved innehaver, Frk. Borghild  Grannes, kunne i juli ønske sine første gjester velkommen.
1926: Etter Kong Haakons besøk i Salten innviterte skogdirektør Jelstrup kongen på middag 8. juli på det statlige Nes Trælastbruks representasjonsbolig, «Svenning House» ved Svenningvatnet.
1927: Etter meddelelse fra Lesjaskog i Oppland, begynner folk å utvandre til Fiplingdal i Nordland, skrev Nordlands avis.

1927: Grane Kommune  så dagens lys 1. Juli, da området ble utskilt  fra Vefsn kommune.
1927: Det ble slutt med ferja over Vefsna som har vært driftet siden 1889, da Båfjellmo bru ble åpnet på nordlandsvegen (riksveg 50 fra 1930).
1927: Norsk Finnemisjonsselskap stasjonerte en misjonær på Majavatn i forbindelse med anleggsarbeidet på Nordlandsbanen.
1928: Det ble åpnet feltpoståpneri på Fellingforsen.  Fra 1943 omgjort til Poståpneri.

1928: Folkets Hus i Øver-Svenningdalen tok i mot sine første gjester.
1929: Laksfors Sanitetsforening ble stiftet 24. januar.
1930: Fellingfors Jernbanearbeiderforening åpnet sitt nye Folkets hus på Vegset.
1930: Ved folketellinga ble det registrert 1 746 innbyggere i Grane.
1931: Grane AIL ble stiftet 12.mars, med Olav Solvang som formann. De fikk ny idrettsplass på Nystad samme året.

1931: Anleggsarbeidet på Nordlandsbanen nådde Majavatn, der kjøpmann Ole A. Loe som kom fra Oppdal, åpnet og drev landhandel til 1950.
1932: Stasjonsbygningen ved Trofors jernbanestasjon ble ferdigstilt. Trafikken på strekningen Grong - Mosjøen startet 7. juli åtte år senere.
1933: Brua  over Vefsna fra riksveg 50 til Trofors ble ferdigstilt.
1933: På våren var fotballen  begynt å rulle i Grane, da Fellingfors tapte 0-1 for Drevvatn.
1933: En 35 år gammel jernbanearbeider fra Rennebu, og en 12 år gammel lokal gutt druknet i Gluggvasselva under fisketur.

1933: Høyremannen, Stortingspresident Carl J. Hambro holdt valgforedrag på Fellingfors.
1933: En 68 år gammel mann fra Grane druknet ved Turmoen da han gikk ned i en råk i Vefsna
1934: "Vargen opptrer nokså herjende i Børgefjell mot norske og svenske rein. Det er sett 9 stk av dem" skrev Nordlands avis.
1934: Historiens første Majavassrenn, ble vunnet av den 26 år gamle landslagsløperen Konrad Nordfjellmark fra Klinga Skilag i Namsos, men som opprinnelig var fra nabokommunen Velfjord.

1934: Post i butikk kom tidlig til Majavatn, da et feltpoståpneri ble etablert, med kjøpmann Ole A. Loe som poståpner.
1934: Arbeidsstyrken på Nordlandsbanen fra Mosjøen og sørover til Smalåsen, er nå øket til 700 mann.
1934: En heimebrenner ved Majavatn er idømt 30 dagers fengsel, da han før har vært mulktert for heimebrenning.
1934: Ved KM i Terrengløp vant Odd Lie fra Øvre Vefsn IL. Bjarne Valberg, Øvre-Vefsn IL ble fylkesmester i diskos.
1935: Saga og høvelen ved Svenningdal Trevarefabrikk brant helt ned til grunnen.

1935: Far og en liten datter på  8 år  bosatt i Majavatn, omkom i en motorsykkelulykke litt sør for heimstedet.
1935: Før flyveruten på Nord-Norge kom i gang, ble det installert en meterologisk stasjon på  Majavatn.
1935: Grane  AIL – Grong  AIL  møtes til pokalkamp i fotball på Nystad.
1936: Hovedrennet for Nord-Norge  på  ski  for AIF  ble arrangert på Fellingfors.
1936: Ole Bogfjellmo, Øvre Vefsn IL vant Majavassrennet.

1936: Øvre Vefsn IL spillte  to privatkamper i  fotball mot Remma IL dette året.
1936: Fiplingdal sanitetsforening ble stiftet 21. oktober med Klara Caroliussen som formann.
1937: Ved årets Majavassrenn delte Nils Olav Kappfjell,  Øvre Vefsn IL, og  Konrad Nordfjellmark, Klinga Skilag seieren.
1937: Bjarne Valberg fra Grane AIL, ble NNM AIF mester i fri-idrett i kule og diskos. Han gjentok det også året etterpå.

1937: Kong Haakon og Statsminister Johan Nygaardsvold besøkte Majastuen 2. juli, på vei til åpninga av Saltfjellveien.
1938: En 5 år gammel gutt omkom ved en ulykke i et grustak på Majavatn.
1939: Svenningdal Trevarefabrikk i Ner-Svenningdal brant 14. januar ned til grunnen. Nyfabrikken på Trofors ble tatt i bruk samme året.

1939: Nord-Norsk AIF mesterskap på ski ble arrangert på gården «Brattingen» på Fellingfors. 17 Km vant Simon Slåttvik, fra AIL Sport, Valnesfjord. Hopprennet avlyst grunnet snømangel.
1939: Asbjørn Brennhaug, Øvre Vefsn IL, vant 17 km i et internasj. renn i Narvik. Han vant også 17 km i hovedrennet for Nord-Norge i Bardu.
1939: Johan Bogfjellmo, Grane AIL, ble Kretsmester på 17 og 30 kilometer langrenn i Helgeland arbeideridrettskrets.

1939: Den 21 år gamle Magnus Appfjell fra  Øvre Vefsn IL, vant Reintindrennet 19. mars på Hemnes. Han omkom 3. mai året etter, som soldat ved IR-14, Helgelandsbataljonen, i den store togulykken ved Tangen i Stod.
1939: Grane AIL  er av Sosialdepartementer  tilstått 2 000  kroner til opparbeidelse av hoppbakke.
1939: En 23 år gammel mann druknet i  Laksforsen da  robåten hvelvet.
1939: Lokomotivstallene med svingskiver ble ferdigstilt  ved Majavatn og Trofors stasjoner.

1940: Øvre Vefsn IL vant 4 x 10 km stafett i Reintindrennet på Hemnesberget.
1940: Generaloberst Nikolaus Von Falkenhorst, sjef for de tyske styrkene i Norge 1940-1944, åpnet søndag 7. juli, Nordlandsbanens fremkomst til Majavatn.
1940: Grane kommune  begynte flyttingen fra Fellingforsen til det nye kommunesenteret på Trofors.

1941: Automobilsammenslutningen  AS ”Solid” på Fellingfors, fusjonerte med Helgeland Bilruter AS.
1941: Tyskerne opprettet AT- leir (arbeidstjenesteleir) for norske ungdommer i Fiplingdalen.
1942: Fiplingdal bedehus, senere kirke, ble bygd av stedets indremisjon. Den ble vigslet i 1964.
1942: Det ble innført unntakstilstand fra 6. til 12. oktober i Grane herred, Nord-Trøndelag, Trondheim og deler av Sør-Trøndelag. (Majavatn-tragedien)

1944: To militærtog kolliderte 18. november mellom Trofors og Svenningdal. Lokomotivene fikk store skader, og fire personvogner fikk større eller mindre skader.
1945: Øvre Vefsn IL og Grane AIL ble sammensluttet 5. september, til «Grane IL», med Sverre Midthjell som formann.

1945: Grane IL protesterer etter å ha tapt for Halsøy IL, fotballmålene var for høye. Protesten ble tatt til følge av kretsen.
1946: Det ble dette året talt opp 1 800 innbyggere i Grane.
1947: Et stort same og finnemisjonsstevne ble 21 .- 22. juni holdt på Majavatn.
1947: Grane IL  ble kretsmester i Kl. B  i Helgeland Fotballkrets. De vant også samme klasse to år senere.
1947: Majavassrennets  30 km ble vunnet av Svensken Eskil Vinka fra Tärna IK Fjällvinden.

1948: Svenningdal IL blir tildelt  2 500 kroner i tippemidler fra Statens idrettskontor.
1948: Ved 1900-tallets verste bussulykke da kjøretøyet havnet i Ranelva på Dunderland 5, juli, omkom den 70 år gamle Nils Johan Kappfjell fra Majavatn.
1948: Minnestøtten fra Majavass-tragedien over 26 falne fra Vefsn, Grane og Vevelstad, ble  avduket 10. oktober på Majavatn.

1948: Grane IL blir tildelt 5 000 kr. i  tippemidler av  Statens idrettskontor.
1949: Einar Holmvassdal, Grane IL, ble beste løper fra Nord-Norge på 30 km under NM på ski på Steinkjer.
1950: Ved et snøskred under Granefjellet, omkom den 34 år gamle Nils Appfjell fra Haustreis.
1950: Kommunehuset på det nye senteret Trofors ble tatt i bruk.

1951: Røsvatn IL  tok de tre første plassene under Granerennets 17 km, ved Karl W. Aakervik, Harald Grubben og  Odd Sandnes.
1951: Svenningdal Sanitetsforening  åpnet folkebadet, som var i drift til 1965.
1951: En mann på 30 år fra Namsskogan omkom i en kollisjon med buss ved Sefrivatn.
1952: Skogstad Planteskole ble etablert i Grane.

1953: ”Gry Kafe og Gjestgiveri” etablert i 1946, kom inn i nybygg på Trofors. Det ble slutt i 1975.
1953: Kommunens største arbeidsplass, Svenningdal trevarefabrikk, brenner ned til grunnen.
NASJONALPARK: Parti fra Børgefjell Nasjonalpark.  - Klikk for stort bildeNASJONALPARK: Parti fra Børgefjell Nasjonalpark. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
1953: Flom og uvær fører til at store isblokker stenger riksvei 50 i Svenningdal i flere dager.
1954: Dr. Gudmund Harlem fra Arbeiderpartiet holdt  1. mai  talen  på Trofors.
1955: Grane  Samfunnshus  blir tildelt 10 00 kroner i tippemidler fra STUI .
1955: Svenningdal Trevarefabrikk starter opp etter storbrannen.
1955: Grane IL ble kretsmester, da de vant 4 x 10 km stafett i Reintindrennet på Hemnesberget.

1955: Grane IL tapte heime 2 - 4  i  fotball mot Tärna IK Fjällvinden.
1955: Den nye Majavatn skole med internat ble tatt i bruk. Den ble nedlagt 1. august 1997.
1956: Brødrene  Audun og Thorfinn Hjerpås, Grane IL, delte seieren i Bjørnådalsrennet  i Rana.
1956: Ved bading i Vefsna ved Båfjellmo bru, druknet en 12 års gammel gutt.
1958: Fiplingdal skole ble ferdigstilt og tatt i bruk.

1958: Ordfører og formannskap i kommunen blir anmeldt for å ha satt i gang bygging av ny internatbygning - til erstatning for helsefarlig innkvartering av skolebarn.
1959: Kong Olav og Prinsesse Astrid innledet sitt besøk i landsdelen på Majavatn. Kongen legger ned krans på minnes-merket over de falne. Kommunen gir lunsj på Majastua.
1960: Folk  i  Svenningdal, Kappfjellia og Majavatn, kunne kaste ut parafinlampene, da det elektriske lyset ble påslått til jul.

1963: En 15 års jente fra Holmvassdal, omkom i en sykkelulykke i Svenningdal.
1963: Børgefjell Nasjonalpark ble opprettet som nasjonalpark 9. august. Området er pr. 2014 på 1447 kvadratkilometer.
1965: Anders Bendigtsen, opprinnelig fra Trofors, ble ny lappefogd i Nordland. Fra 1978 ble stillingen kalt Reindriftsagronom.
1965: En 47 år gammel mann fra Grane druknet i Vefsna, da båten kullseilte ovenfor Laksforsen.

1966: Et ektepar fra Etterstadsletta i Oslo omkom 19. juli ved utforkjøring ved Fallmo. Deres 14 årige sønn overlevde ulykken.
1967: En 13 års gutt fra Grane druknet da robåten kantret i Svenningelva.
1967: Aldersheimen med boliger på Vegset ble ferdigstilt og innflyttet.

SE VIDEO fra Trofors 1967 - OBS! Kort innslag uten lyd: Vannledningen bygges i et luftspenn over elva Vefsna:

 

 

1968: Det ble slutt med tømmerfløtningen i Vefsna, da lastebilene tok over.
1968: Den nye Børgefjellskolen med Kari og Ottar Pedersen, tok i mot sine første elever 1. juni på gården Bustadmoen i Fiplingdalen.
1968: Grane Ungdomsskole ble ferdigstilt og tatt i bruk på Vegset.
1969: Majastua Hotell med 24 rom og 48 senger brant helt ned til grunnen.

1970: Ved folketellingen hadde Grane 1668 innbyggere det året.
1970: Den nye Båfjellmo bru over Vefsna på E6 ble åpnet for trafikk.
1971: En mann blir påkjørt og drept av toget nord for Majavatn stasjon. Mannen mangler identifikasjonspapirer og det blir satt i gang en omfattende etterforskning.
1978: Svenningdal Trevarefabrikks administrasjonsfløy brant ned til grunnen. Det ble et par måneders driftsstans.

1979: Svenningdal skytterlag arrangerte Vilhelmina-Vefsnstevnet på Kvilarmoen, der 109 skyttere deltok.
1980: Grane kommune overtok Kapellet på Majavatn.
1982: Grane IL  innviet sitt nye klubbhus. Medlemmene fikk honnør for hele 2 200 dugnadstimer.
1987: Den 88 km lange Tosenvegen (FV 76) mellom Vasselv i Svenningdal og Brønnøysund, ble åpnet 10. juli.
1987: Gustav Kappfjell fikk Grane kommunes kulturpris.

1988: Per Joar ”Perry” Hansen fra Trofors, ble cupmester med Rosenborg BK. Senere fotballtrener. Fra 2017 assisterende A-landslagstrener.
1992: Majastua Hotell ble på nytt rammet av den røde hane, og brant helt ned til grunnen.
1992: Vårt nye kongepar, Harald og Sonja, innleder sin reise i Nordland på Majavatn.

1992: Kong Harald la ned krans 31. juli på minnebautaen over de falne fra Majavass-tragedien.
1995: Ved folketellingen hadde Grane 1 677 innbyggere.
1998: I midten av desember blir 34 mennesker skadd, da dagtoget sporer av litt nord for Ner-Laksfors. Kraftig regn og flom i Vefsna hadde gravd ut skinnegangen.

Anbefalte artikler:

Grane

 

Ved Per Bjørn PedersenBilly Jacobsen og Roar Michalsen 

Fant du det du lette etter?