Skogsdrift i Grane

Skogsdriften i Grane har opp gjennom generasjonene vært den viktigste næringen i kommunen.

Statsskog er (år 2010) den største skogeieren, men det er også betydelige mengder skog på private hender.

Flere bedrifter

Som et naturlig resultat av dette har det vokst opp flere bedrifter som foredler trevirket.
Størst er Norgesvinduet Svenningdal der det (pr 2005) er åtti ansatte i produksjon av dører og vinduer.
Andre som også har sin virksomhet bygd på skogen er familiebedriften Grane Treindustri og Trofors Byggmontering.

Mange gårdsbruk

Også jordbruket sysselsetter mange i kommunen, og det produseres melk i stor skala, mens det også blir foret opp sau og holdt gris.
 

SE VIDEO - Skogdag i Grane 1965. OBS: Kort innslag uten lyd!

 

Anbefalt radio:

 

 

Anbefalte artikler:

 

Grane
Naturen i Grane