Markedet på Stokmarknes


Det går vel an å si at det var først i 1840-årene at det for alvor ble sving på sakene på Stokmarknes, Hadsel i Nordland, og som noen år senere skulle lede fram til det vidgjetne markedet på stedet.
Da er det også grunn til å minnes W. D. Hals, mannen som overtok gård og grunn på Stokmarknes og bygde opp en betydelig handelsvirksomhet. Og på andre siden av havna lå Børøya der familien Bruun et hundreår tidligere hadde satt seg ned med sin virksomhet.Det første markedet

Slik sett lå forholdene vel til rette for det aller første markedet på Stokmarknes i 1851. I løpet av kort tid opparbeidet denne møteplassen seg til å bli det viktigste markedet i Nordland. I glansperioden rundt 1900 kunne det daglig være opptil 5000 mennesker som la veien om salgsbodene, kafeene og festplassen.
 

Liv, fest og forelskelse

Folk i distriktet så med forventning fram til denne store midtsommerfesten. Det ble handlet og vandlet med alt mellom himmel og jord - alt som hørte sjøen til, båter og bruk - klær og klokker - porselen og kjøkkentøy - ost og fisk - ja, alt en arme stakkar kunne tenke seg å kjøpe eller bytte til seg. Det var liv og fest - der ikke minst de unge fant hverandre i sommernatten.
 

Svekket posisjon

Men den nye tid kom også til Stokmarknes. Kommunikasjonene var blitt bedre, folk hadde lettere for å komme seg imellom. Dessuten skiftet etterspørselen etter varer, og ikke minst mistet markedet sin posisjon fordi det meste folk hadde behov for etter hvert kunne kjøpes lokalt.
 

Slutten

I 1939 var det slutt. Ugjenkallelig - skjønt aktive krefter kunne fra 1970-årene by på en modernisert utgave av det gamle markedet, Vesterålsfestivalen.
 

Anbefalte artikler:

Hadsel
Christian Frederiksen