Olav Hoaas, lektoren som ble dømt for rasisme

 Lektor Olav Peder Georg Hoaas (født i 1936) var lærer på Stokmarknes, Vesterålen i Nordland. Han ble i 1976 straffedømt for rasisme.

Anbefalt fjernsyn: Olav Hoaas mottar dommen. Fra Dagsrevyen 24. august 1976. Reporter: Steinar Mediaas:

 

 

 

 

 

Olav Hoaas ble deretter sparket fra stillingen sin som lærer ved Stokmarknes gymnas (videregående skole).
Olav Hoaas hadde opp gjennom 1960- og 70-årene pådratt seg atskillig oppmerksomhet og vrede for sine uttalelser om andre folkeslag, både på skolen og i offentligheten.
 

 

 

-Gasskamre er oppspinn

I et intervju med VG 29. mai 1975, viser Hoaas til at "en fransk historiker ved navn Paul Rassinier påviser at alt ved gasskamrene er oppspinn", noe vesterålslæreren mente var svært troverdige opplysninger, ifølge avisen.
"Jeg ønsker primært at norske jøder skal emigrere til Israel. Om de ikke vil flytte frivillig bør de isoleres i et eget jødesamfunn for seg selv. De opptar plass og stillinger for nordmenn," uttalte lektoren i VG-oppslaget, og mente ellers at alle andre fremmedarbeidere og "rasefremmede" måtte sendes ut av Norge.
 

Ja til apartheid

I 1976 havnet saken i Hålogaland lagmannsrett etter anke, der Hoaas blant mye annet gjentok sine meninger om at jødene ikke ble utryddet i gasskamre under krigen.
- Jøder og kommunister har lagd et falskt bilde av virkeligheten, sa Hoaas, som for øvrig også uttrykte støtte til apartheidpolitikken i Sør-Afrika. En politikk som lektoren på Stokmarknes mente kunne bli nødvendig i Norge også.
 

Bot og betinget fengsel

Vesterålen herredsrett dømte i august 1976 Hoaas til 120 dagers betinget fengsel og en bot på 5000 kroner for å ha kommet med rasediskriminerende uttalelser. En dom som ble anket. Men lagmannsretten opprettholdt senere samme året dommen fra herredsretten.
Hoaas anket dommen videre til Høyesterett, men der ble anken avvist.
 

Domspremissene

I premissene for at Hoaas ble dømt for rasisme etter straffelovens §135 a, som den første i landet etter loven ble vedtatt i 1961, bemerket retten at "ytringsfriheten tilsier (riktignok) stor tilbakefelt på dette felt", mens retten på den annen side la vekt på at det i domfeltes "uttalelser ligger en oppfordring til - eller i alle fall en godkjennelse av - ekstreme integritetskrenkelser overfor jødene.»
 

Skikket som lærer?

Etter at dommen var falt, vedtok fylkesskolestyret i Nordland at Olav Hoaas skulle sies opp fra sin stilling, og umiddelbart suspenderes.
 

Anbefalt fjernsyn: Olav Hoaas, samt skolens rektor og to elever - forklarer seg. Fra Kveldsnytt september 1976:

 


 

 

-Meningsterror, sa Hoaas

Hoaas aksepterer ikke vedtaket, og sier i en kommentar til NRK at beslutningen er et uttrykk for at det er meningsterror på norske arbeidsplasser.
 

Oppsigelsen til Høyesterett

Oppsigelsessaken går sine runder både i fylket, i kirke- og undervisningsdepartementet KUD), og i rettsapparatet; der Høyesterett til slutt, så sent som i desember 1982, stadfester oppsigelsen av tidligere lektor Hoaas.
-Stadfestelsen i Høyesterett viser at KUD og fylkesskolestyrets standpunkt var korrekt. Hoaas' undervisningsmåte er uforenlig med skolens prinsipper, kommenterte fylkesskolesjef Anders Skoglund.
 

Rocketekst

"Lektor Hoaas" skulle også bli tema en punkrockelåt, av bandet Wannskrækk; en forløper til det senere kjente Dum Dum Boys.
 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalte artikler:

Hadsel