Hamarøy kommune / Hábmer suohkan

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK) 

Navnet: Kommunenavnets første ledd stammer muligens fra genitivformen av det gml.n “hom” - knehase.
Beliggenhet: Kommune i Nord-Salten i Nordland. Grenser i øst mot Tysfjord, i sør mot Steigen og Sørfold, i vest mot Vestfjorden og i sørøst mot Sverige.
Folketall 2018: 1788.
Utstrekning: 1038 km2.1,7 innbyggere pr. km2 .
Administrasjonssted: Oppeid, 8294 Hamarøy.
Steder i Hamarøy: Innhavet, Ulvsvåg, Skutvik, Presteid, Oppeid, Tranøy, Nordkil og Sørkil.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838.

 

 

Anbefalt radio:

BROEN over Glimma.  - Klikk for stort bildeBROEN over Glimma. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

BUVÅG i Hamarøy.  - Klikk for stort bildeBUVÅG i Hamarøy. Foto: Bodil Børset ( Bodil Børset)
RÅDHUSET i Hamarøy.  - Klikk for stort bildeRÅDHUSET i Hamarøy. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 

 

Anbefalt fjernsyn - utstillingene i Hamsunsenteret åpnet ferdig, juni 2010:

 

 


 

 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt fjernsyn - lille aktive Tranøy. Fra mai 2011:

 


 

 

 

VISEBØLGE: Trolltampen var avgjørende for den nordnorske visebølgen på 1970-tallet.
(16.10.2014)

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(13.11.2015)

Våren 2015 fikk Arkiv i Nordland (AiN) besøk av Bendte Winge Kvarenes som hadde med seg en flott brevsamling som deponeres til AiN. Samlingen består blant annet av foto og brev etter hennes oldemor Johanna

URSKOG: Hamarøy er forholdsvis rik på skog; her parti fra kategorien urskog.
(18.09.2012)

Hamarøy kommune ligger på den vestre delen av halvøya mellom Tysfjorden og Sagfjorden, der vi ytterst finner den egentlige Hamarøya.
(10.06.2013)

En ordets mester - stilisten - epikeren og poeten - mystikeren - elsket og fordømt: Alt dette er Knut Hamsun (1859-1952).

(14.12.2014)
 
(26.09.2010)

I litteraturen, ikke minst gjennom Knut Hamsuns bøker, er naturen og folket i Hamarøy beskrevet på en særdeles poetisk måte.

TALENT: Eline Thorp Steffensen er fra Hamarøy i Nordland.
(23.10.2014)

 

Eline Thorp Steffensen er født i Bodø 6.september 1993; men er oppvokst i Hamarøy, dit familien flyttet da hun var to år.