Olivia Ugland

Klikk for stort bildeTysfjord 1914

I 1908 kommer en 43 år gammel gammel kvinne til Tysfjord for å bygge opp misjonsstasjonen «Fredly» på Helland fra grunnen av.  Olivia Ugland som hadde blitt enke i ung alder, så det som sitt kall å gjøre livet litt lettere for samebefolkningen i de indre deler  av nordlandskommunen.

"Kvinnelige misjonsarbeidere"

Olivia Ugland kom fra Fjære ved Grimstad. Hun er diakonisse fra organisasjonen «Kvinnelige misjonsarbeidere» (K.M.A.) som ble stiftet 6 år tidligere, som et søsterselskap til det svenske og danske selskapet med samme navn. Det var det svenske K.M.A. som rundt århundreskiftet, gjorde oppmerksom på forholdene for samene i Tysfjord. 

Søster Olivia Ugland ble utdannet ved Eva von Tiele-Wincklers diakonisse-institusjon i Tyskland. Navnet «Fredly» ble oppkalt etter Mutter Eva»s institusjon, «Friedenshort». Hun skulle få besøk i Tysfjord fra Tyskland sommeren 1924 av Mutter Eva. Søster Olivia reiste på gjenvisitt til Friedenshort litt senere det året, og ble der i 6 måneder.

Et stort og velsignet arbeid fikk søster Olivia og hennes medarbeidere utføre i Tysfjord. Arbeidet var bygget på tro og bønn. Det var nødsår over hele Skandinavia, og mange strevde med sult, fattigdom og sykdom. Epidemier herjet, og de som drev med reindrift opplevde store tap på grunn av uår i næringa.

Usle kår

Mange lever derfor i usle kår - det er dit søster Olivia kommer for å hjelpe med det hun kan. Hennes første arbeidsdag i Tysfjord var 22. juli, og varte i 27 år der hun la ned til de grader et uegennyttig arbeid blant befolkningen innerst i Tysfjorden.
 

Stell av gamle og syke

Hun får i stand et aldershjem som ble ferdig i juli 1911. også med plass til noen barn, og tuberkulosehjem fra høsten 1921. Dette ble muliggjort med gaver fra venner fra fjern og nær, og det offentlige. Hun steller syke og gamle - er alltid på farten, og har gjerne et godt ord med på veien  til dem som trenger det mest. Etter hennes tid på «Fredly» ble tuberkulosehjemmet ombygd til barnehjem med plass til 25 barn, og sto ferdig i 1937.
 
«Fredly» på Helland drev også gårdsbruk - dampskibsekspedisjon -  post og telefonstasjon.

Stor innsats

Søster, Olivia ledet arbeidet på «Fredly» helt til 1935, til hun passerte 70 år. Da følte hun   seg slitt og ville ha avløsning. Enda er det tysfjæringer som med glede husker hennes store innsats, da nøden var som størst, og hjelpen lengst borte. Olivia Ugland døde i Grimstad 29. mars 1952, 87 år gammel.  

Finnemisjonen

Norges Finnemisjonsselskap overtar misjonsstasjonen «Fredly» i Tysfjord  på anmodning fra organisasjonen K.M.A, og begynner arbeidet der fra 1. oktober 1935.
 

Anbefalte artikler:

Tysfjord
Samisk forbudt