Herøy kommune

ØYRIKET: Parti fra Herøy, med fjellkjeden «De sju søstre» i bakgrunn.  - Klikk for stort bildeØYRIKET: Parti fra Herøy, med fjellkjeden «De sju søstre» i bakgrunn. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

Navnet: Navnet Herøy stammer fra det gml.n “Hereyjar” - folkeskare, hær - de folkerike øyene.
Beliggenhet: Øykommunen Herøy ligger på Sør-Helgeland i Nordland.
Folketall 2018: 1781.
Størrelse: 62 km2. 28 innbyggere pr.km2.
Administrasjonssted: Herøy.
Kommunehistorikk: Egen kommune fra 1862 da Herøy ble skilt ut fra Alstahaug storkommune.

HERØYHOLMEN sett fra brua mellom Herøyholmen og Silvalen.  - Klikk for stort bildeHERØYHOLMEN sett fra brua mellom Herøyholmen og Silvalen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
MUSEUM: Herøy Bygdetun.  - Klikk for stort bildeMUSEUM: Herøy Bygdetun. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 

Anbefalt fjernsyn - om vekst på Herøy og Marine Harvest, høst 2010:

 

 

 

 

Anbefalt radio:

 

 

 

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

MINNE: Bauta på Herøy til minne om ofrene for sandsundværulykka.
(10.12.2010)

(18.01.2011)
(10.04.2012)

 Odd Bergh er født 28. juni 1937, på Brasøy i Herøy kommune, på Helgeland i Nordland.

(06.10.2010)
(16.12.2009)
MANGE BROER: Et sett av bruer og fyllinger har gjort det attraktivt å gjøre Herøy per sykkel. Dette er Hoholmen bro.
(16.12.2014)

 
(25.01.2015)


 

(13.11.2015)

Da krigen mellom Finland og Sovjet brøt ut ble det satt opp nøytralitetsvakt i Nord-Norge. Infanteriregiment14 kalte inn 1. feltbataljon som skulle møte i Mosjøen 11. desember 1939, for deretter å sendes til Finnmark som grensevakt. 

Mannskapene i denne bataljonen kom i hovedsak fra Helgeland og Salten.