1900-tallet i Leirfjord

Her følger en oversikt over utvalgte hendelser i Leirfjord, Helgeland i Nordland, årene 1900-1999: 

1900: Sørlandets Håndmeieri  på  Neppelberg ble etablert. Det blir nedlagt åtte  år senere.
1901: Bardal Læseforening ble stiftet med Emilie Rathje som formann. Navnebytte i 1914  til Bardal Ungdomslag.
1902: Veien mellom Bardal og Vassdal ble ferdigstilt.
1904: Det ble slutt med båt, da den nye brua over Bardalselva ble åpnet.

1905: Fiskebåten «Urda» av Hemnes forliste ved Titran i Sør-Trøndelag. To menn fra Bardal omkom sammen med fire fra Hemnesberget.
1906: For første gang kunne DS «Helgeland» legge til den nybygde kaia i Holmvika i Leirfjord.
1910: På gården Hjartland fører barns lek med fyrstikker til at sju av gårdens bygninger blir lagt i aske - blant dem er både hovedhuset og fjøset.

1911: Bardal avholdsforening ble stiftet med Jenny Blyseth som formann.
1912: Emilie Rathje og Ingvald Wang drev handelsstedet Bardal sammen til 1947.
1915: En 18 år gammel gutt fra Låvong omkom, da han under jakt falt ned fjellsiden i Låvongsfjellet.
1915: Leirfjord Tuberkuloseforening ble stiftet.

1915: Leirfjord kommune ble opprettet 1. juli, etter utskillelsen fra Stamnes kommune i Alstahaug.
1915: En mann fra Leirfjord omkom under fiske på Alaska-kysten.
1915: Ved folketellinga det året hadde Leirfjord kommune 2 003 innbyggere.
1916: Låvong skole ble ferdigstilt,, men kommunen fikk  ikke råd til å male den.
1917: Kjøpmann Wang i Bardal, har med fire mann, satt i gang prøvedrift etter glimmer i Rostafjellet.

1918: AS Leirfjord Telefonselskap ble stiftet med formål å drifte telefonanlegg i herredet.
1918: Borgerleiet Bardal ble overført fra Hemnes til Nesna soknekall.
1919: Bardalingene begynte nå å miste tålmodigheten med soknepresten i Nesna som støtt og stadig ikke møtte opp til averterte gudstjenester i bygda.
1919: En 18 år gammel  Sjøgutt fra Reines i Meisfjorden, druknet ved en ulykke i Sandnessjøen.

1918: AS Helgelands Torvindustri ble etablert på Neppelberg, med formål drivstoff til dampbåtene. Det var et datterselskap av Helgeland Dampskibsselskap. Det ble slutt i 1927.
1919: Det er kommet pålegg fra myndighetene, å etterforske den berømte heimebrentaffæren fra Bardal, skrev Nordlands avis.
1919: Finansdepartementet har ilagt 5 personer i Bardal fra 500 til 50 kr. i mulkt for heimebrentkoking. 

1920: Leirfjord kommune hadde 2 024 innbyggere, og der 60 familieforsørgere fikk fattigstøtte.
1921: To menn fra Leirfjord omkom ved drukning, ved Lialandet i Ulvangsfjorden, ved trekking av laksenot.
1922: En far og hans 10 årige sønn fra Leirfjord, omkom ved båtforlis på heim fra handelsstedet Kvalnes.

1923: Bardal IL ble stiftet 8. februar
1925: Leirfjord IL ble stiftet 10. april med Johan Berg som formann.
1925: Lilandet Sanitetsforening (Fagervika) ble stiftet 6. september med Lina Klæboe som formann.
1926: Bardal Helselag ble stiftet.
1926: To menn omkommer da skøyta deres knuses i brottene på Rakflæsa.

1928: Meisfjord Samvirkelag ble tatt under konkursbehandling.
1929: Alfred Simsø startet bilrute, med folk, melk og post mellom Leirfjord og Leinesodden.
1931: En 20 år  gammel Ungdom fra Låvong, omkom, da han falt overbord fra fiskebåten på Trænahavet.
1934: En 27 år gammel  mann fra Leirfjord omkom på Nordsjona, da han falt over bord fra snurpetråleren MK «Norden».

1935: Bergverksselskapet Nord-Norge AS drev gruvedrift i Leirfjord, med 20 mann. Malmen gikk til Andfiskåga i Nord-Rana med båt.
1937: Bardal helselag har gått til det samfunnsgagnlige skritt å koste tannpleie på skolebarna.
1937: Staten bevilget nødhjelpsmidler til Leirfjord IL til opparbeidelse av vei til idrettshuset. Et dagsverk blir betalt med kr. 1,50.

1940: En 26 år gammel mann fra Leirfjord, omkom da DS Navarra ble torpedert i Nordsjøen.
1940: En ung førstereisgutt på 21 år fra Leirfjord, druknet ved havna i Baltimore.
1945: Snorre Jøsevold fra Bardal 24 år, omkom i den engelske kanal 8. mai, da båten gikk på en mine.
1945: Leirfjord Samvirkelag ble stiftet 7. juli på Einmoen skolehus.
1947: Magnus Næss fra Kiran i Roan som var svigersønn til Ingvald Wang overtok handelsstedet Bardal.

1948: Bardal IL og Leirfjord IL, ble  tildelt 5 000 og 4 000 kroner i tippemidler fra Statens idrettskontor.
1949: En 7 års gammel gutt fra Bardal omkom ved en fallulykke ved Yttergårdsfjellet.
1950: Leirfjord Skole på Leland ble ferdigstilt.
1950: Ved en fallulykke i Fagervika omkom en 40 år gammel mann fra Drammen.
1951: En mann på 35 år fra Låvong omkom i en vådeskuddsulykke på sitt eget gårdsbruk.

1953: Leirfjord IL ble Kretsmester i KL. B i Helgeland fotballkrets.
1953: Ved Bardals ILs 30 års jubileumsrenn ble 15 km ble vunnet av Lars Englund, Bardal IL.  
1954: Den første bilferga på Ytre Helgeland, BF ”Dagmar” som tok 8 personbiler, åpnet 13. september sambandet Leinesodden-Sandnessjøen.
1954: En 36 år gammel mann fra Bardal omkom i en traktorulykke på heimstedet.

1954: En pike på 10 år forulykket i Leirfjord etter en sprengningsulykke,
1955: Leirfjord IL måtte hente syv baller ut av eget nett i den kombinerte 2. divisjons og 1. runde kampen i NNM mot heimelaget Hemnes IL.
1955: Journalist Arthur Ratche, Oslo, opprinnelig fra Bardal ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.

1955: En 23 år gammel  sjømann fra Låvong omkom i en trafikkulykke i Amerika.
1956: Forfatteren og Journalisten Arthur Ratche, født i Bardal  i 1884 gikk ut av tiden.
1957: Meisfjord skole ble ferdigstilt og tatt i bruk.
1959: Helgelands siste omgangsskolelærer, Sverdrup Dagsvik, går bort 103 år gammel.
1961: Ved flommen ved Lagli, tok Bardalselva med med seg en hengebru fra 1938, og en ny gangbru.

1960: Veien mellom Bardal og Leirvika i Hemnes ble åpnet.
1962: Leirfjord Kommune var i gang med planer for Interkommunal flyplass i Leines-området.
Helgelandsbrua.  - Klikk for stort bildeHelgelandsbrua. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
1963: Et gammelt veikrav går endelig i oppfyllelse da veien langs Vefsnfjorden fra Leirfjord til Mosjøen blir åpnet. Det gir også Ytre Helgeland lettere tilgang til riksvei 50.
1964: Det er uår for potetdyrkerne i Leirfjord, avlingene er bare 25 % av et normalår.
1964: En ungdom på 19 år fra Leirfjord forulykket, da han falt over bord fra båten, under arbeid med en laksenotfortøyning ved heimstedet.

1964: En 24 år gammel mann fra Ulvangen omkom ved et traktorvelt i Leirfjord.
1965: Helgeland Trafikk Selskap opprettet bussrute Leirfjord-Låvong og Bardal, etter at veien over Låvong-skaret åpnet året før.
1965: En 40 år gammel mann fra Kviting omkom, da han med bil kjørte utfor veien ved Stuvland bru i Holandsvika.

1965: En 67 år gammel mann omkom i en arbeidsulykke ved kraftlagets sekundærstasjon i Leirfjord.
1965: En 22 år gammel mann fra Leirosen omkom, da da bilen han satt i kolliderte med en buss ved Kviting.
1965: Skipperen fra Sundøya (60 år) omkom da motorkutteren “Åkvik” går på grunn og synker ved Fleinværskjær nord for Kunna i Meløy.
1966: En 12 år gammel gutt fra Sundøy druknet da båten kullseilte i Leirfjorden.

1967: Minnetavle over omkomne på havet fra Leirfjord og Fagervika ble avduket.
1967: Den nye MF «Nesna» (II) med plass for 20 personbiler, startet 28. mai det nye sambandet, Låvong - Nesna-Stokkvågen på FV-17.
1969: Det ble offisiell åpning 12. april, da bilferga BF”Stallo” som tok 8 personbiler, åpnet sambandet Leirvika-Hemnesberget i nabokommunen Hemnes.

1969: En far og sønn fra Sandnessjøen som hadde kjørt fra Østlandet, ble etter lang tids leting funnet omkommet, etter at bilen var havnet i sjøen ved Lading.
1972: Sverre  Lorentzen  fra Bardal, medlem av  Stålkam, vant sin andre seier i Reintindrennet på Hemnes.
1972: En 50 år gammel dame omkom ved påkjørsel av bil i Leirfjord.

1973: Det var en stor dag for Leirfjord kommune da industribygget på 730 m2 ble innviet i Bardal.
1974: Ved folketellingen var det 2 218 personer i Leirfjord.
1974: En 37 år gammel dame omkom etter lynnedslag og brann i Leirfjord.
1975: Et ektepar fra Leirfjord omkom da bilen de satte i havnet i sjøen ved Hesthagen bru på Tovenveien.

1975: Leirfjord Kommunes nye administrasjonsbygg ble tatt i bruk.
1977: Forfatteren Birger Jåstad, ble tildelt Blix-prisen til fremje av arbeidet for nynorsk litteratur.
1981: En 36 år gammel mann fra Leirfjord druknet i havnebassenget i S.sjøen.
1984: Forfatter, lærer og kulturpersonlighet Birger Jåstad, født i 1904 i Leirfjord, gikk ut av tiden.
1987: Det postale stedsnavnet Låvong opprettet i 1895, ble forandret til «Levang».

1989: Bardal lokalhistorie- og museumslag (BLM) ble stiftet.
1991: Helgelandsbrua (bildet) på kystriksveien mellom Leinesodden og Sandnessjøen blir åpnet og gir Alstenøya fastlandsforbindelse; og binder sammen Leirfjord og Alstahaug kommuner.
1993: Bardal Judoklubbb ble stiftet.
1993: Den nyrestaurerte gamle handelsbrygga «Wangbrygga» fra 1870 ble åpnet i juli.

1997: To fjellklatrere mister livet da de blir tatt av et skred i Leirfjord.
1997: Ottar Haldorsen, Leirfjord IL vant Blåvegenløpet på ski i Rana.
1998: Stian Breivik fra Leirfjord, da medlem av Stålkam, vant sitt første Blåvegenløp.
1999: Fagervika skytterlag kunne feire sitt 100-årsjubileum.

 

Anbefalte artikler:

 

Leirfjord
Den tidligere bosetting i LeirfjordVed Per Bjørn Pedersen