Anders Arntzen

VÆREIER Anders Arntzen på Sørvågen levde fra 1803 til 1884. Han kom fra Helgeland og ble værende i Lofoten etter et beinbrudd under Lofotfisket. - Klikk for stort bildeVÆREIER Anders Arntzen på Sørvågen levde fra 1803 til 1884. Han kom fra Helgeland og ble værende i Lofoten etter et beinbrudd under Lofotfisket. (VÆREIER Anders Arntzen på Sørvågen levde fra 1803 til 1884. Han kom fra Helgeland og ble værende i Lofoten etter et beinbrudd under Lofotfisket.)

Anders Arntzen (1803 - 1884) var væreier på Sørvågen, som ligger i Moskenes kommune i Lofoten.
Han er født på gården Storvik, som er en av Hellfjell-gårdene i Vefsn på Helgeland. Han er sønn av jekteskipper Arnt Mathias Andersen og Maren Hass Danielsdatter. 


Stor arv

Anders Arntzens mor dør tidlig, og etter henne får han og broren en større arv. Mora er av skipperfamiliene på Sandnes og Sund i Leirfjord, og av lensmannsfamilie på Rynes i Vefsn. Mens faren er av Hellfjellfolket, som blant annet er jekteeiere.
 

I Lofoten på grunn av uhell

Anders Arntzen kommer i 1832 til Hamnøy, også dette i Moskenes i Lofoten, for å ro fiske i vintersesongen. Under dette oppholdet brekker han foten, ifølge familiehistorien, og han blir derfor ikke med tilbake til sitt daværende hjem i Vefsn.
 

Kjøper seg opp

Utpå sommeren kjøper i stedet Arntzen, som da er i sitt 29. år, Rostad i Reinefjorden og deler av Sørvågen, av ei enke på Rostad.
 

Anbefalt radio fra Moskenes 1946. Program ved Leif Jensson og Thorstein Diesen:


Fra før av hadde familien hans på Helgeland rettigheter til flere andre eiendommer i nærområdene, som Arntzen etterhvert overtok.
 

Rorbuer og hjellbruk

I kjøpet av Sørvågen fulgte 8 rorbuer herav 6 rorbuer med tilhørende hjellbruk og et gammelt naust med alle rettigheter.
Sørvågen har fra 1500 tallet vært husmannsplass og her fins ingen leilendinger, eller andre dominerende bønder/eiere, før Arntzen etablerer seg på stedet.

Storstilt utbygging

I 1836 kjøper han ytterligere eiendommer på Sørvågen.
Og det skal bli mer: I sin tid som væreier, frem til sin død i 1884, har Anders Arntzen bygd ut Værret med cirka 60 bygg. Og dessuten gjort ytterligere oppkjøp på Moskenesøya (på Hell og Tind); foruten på deler av Sørlandet på Værøy. I tillegg til at han hadde eiendommer på Fæstholmen, Hamnøy, Olenilsøy og altså Rostad.

Det syder i Værret

Anders Arntzen var en driftig kjøpmann og væreier, og Sørvågen utvikles i hans tid til et av de virkelig betydelig fiskevær i Lofoten.
Han får bygd kaier, flere naust, butikk, bakeri, trankokeri og senere trandamperi, samt båtoppsett, kafé og flere beboelseshus, inkludert kårhus, for ikke å glemme hovedgården. Og i 1862 får Sørvågen etablert telefon med direkte linje til Ballstad på Vestvågøya.

Kone fra Helgeland

Anders Arntzen giftet seg med Maren Kerstien Nilsdatter (1810 - 1901), også hun fra Vefsn på Helgeland.

Familien overtar

Paret får 14 barn, hvorav 10 vokser opp.
Før Anders Arntzens død blir de ulike eiendommene fordelt på flere barn og andre familiemedlemmer.
Men ikke alle barna satset videre på fiskeriene; tre av dem emigrerte til Amerika.

Anbefalte artikler:

Moskenes
Sørvågen