Birger Eriksens spor i arkivene

Portrett av Birger Eriksen med militære utmerkelser. Foto ca 1946. 

Bildet er hentet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Birger_Kristian_Eriksen.jpg#file

 - Klikk for stort bilde Birger Eriksen var kommandant på Oscarsborg festning 9. april 1940. Han ga ordre om å åpne ild mot de fremmede krigsskipene som kom opp Oslofjorden.
Hva kan vi finne om ham både i arkivhyllene til Arkiv i Nordland og i de digitale arkivene man kan nå via internett?

Denne artikkelen er relativt lang, og er skrevet parallelt med at jeg har arkivjaktet på Birger Eriksen. Tanken er å vise hvilke ressurser man har tilgang til på internett, og at arkivene kan inneholde  arkivmateriale som kan belyse en persons liv.

Arkivjakten på Birger Eriksens spor i arkivene har vært spennende og svært interessant. Birger Eriksen er et kjent navn innen krigshistorien, slik at det finnes nok flere spor å følge om ham enn om nabogutten som ikke ble involvert i det samme som Birger Eriksen. Uansett kan mange av de samme kildene brukes for å nøste opp historien til en person som interesserer deg.

Før jeg startet dette arbeidet visste jeg bare to ting om Birger Eriksen. Jeg kjente til at han var født i Flakstad og at han ga ordren om å skyte fra Oscarsborg festning mot Blücher. Etter arkivjakten vet jeg en hel del mer, og er nysgjerrig på en god del jeg ikke kunne finne informasjon om i denne omgangen.

 

Digitale arkiver

Et vanlig nettsøk på Birger Eriksen gir ganske mange treff. To artikler på Wikipedia og en på Norsk biografisk leksikon kommer øverst i søkeresultatet.

Screenshot av søkeresultat "Birger Eriksen" 03.03.2014 - Klikk for stort bilde

I tillegg til det som kommer opp i et vanlig nettsøk, finnes det ressurser på nett som søkemotorene ikke vil fange opp. Disse tjenestene kan søkes opp hvis du vet hva du trenger. Innen arkiv er digitalarkivet.no og arkivportalen.no naturlige nettressurser å bruke. Andre relevante tjenester kan være bokhylla.no, digitaltfortalt.no og digitaltmuseum.no.

 

Om Wikipedia

Wikipedia er et nett-leksikon hvor alle kan skrive innhold. Tekstene skal settes sammen etter bestemte krav, og kan endres av alle som ønsker det. Wikipedia er etter hvert blitt en mye brukt nett-tjeneste. Ved veldig mange søk i vanlige søkemotorer på internett, vil man få en wikipedia-artikkel som et av de første forslagene til svar. Kvaliteten på artiklene jevnt over god, slik at de ofte er brukbare kilder.

Om Norsk biografisk leksikon

Norsk biografisk leksikon skrives av Store Norske Leksikon. Alle artiklene er skrevet av fagfolk med spesialkunnskaper om det de skriver om. Artiklene er faglig korrekte, men kan være litt vanskelig å lese for den som ikke behersker alle faguttrykkene.

Om Digitalarkivet

Digitalarkivet inneholder digitaliserte utgaver av mange forskjellige kilder: kirkebøker, folketellinger, tinglysningsregistre, skiftemateriale, rettergangsmateriale og skattemanntall. Via digitalarkivet når man også digitalpensjonatet, hvor det finnes mer arkivmateriale samlet fra rundt om i landet.

Om Arkivportalen

Arkivportalen inneholder alle arkivkatalogene som arkivene rundt om i Norge har publisert. Det er ikke alltid mulig å få se det du finner der på skjermen umiddelbart. I stedet kan du bestille kopier av det materialet som interesserer deg.

Om Bokhylla

Bokhylla på Nasjonalbibliotekets nettsider inneholder digitaliserte utgaver av en mengde bøker av norske forfattere. Bøkene kan enkelt leses i nettleseren, og egner seg veldig godt for oppslagsverk.

Om Digitaltmuseum

På Digitaltmuseum publiserer de fleste museene i Norge materiale fra samlingene deres. Et søk her kan gi resultater i form av foto, gjenstander og bildekunst.

Om Digitaltfortalt

Digitaltfortalt er en tjeneste hvor hvem som helst kan sette sammen en fortelling om nær sagt hva som helst. Fortellingene kan være kun tekst og foto, eller også ha en kort filmsnutt knyttet til seg. Digitaltfortalt er en god kilde til mye lokalhistorisk stoff.

Resultatene fra Wikipedia.

http://no.wikipedia.org/wiki/Birger_Eriksen

Screenshot av Birger Eriksens artikkel på wikipedia 03.04.2014 - Klikk for stort bilde

 

 

Her finnes informasjon om hans fødsel og død, og en kort beskrivelse av hans liv. Et portrettbilde i uniform viser en bestemt mann med et fast blikk.

Birger Eriksen ble født 17.11.1875 i Flakstad i Lofoten. Han døde 16. juli 1958.

Ellers finner vi ut en hel del om hans liv på wikipedia: Eriksen tok eksamen artium i 1893. I 1896 ble han uteksaminert fra krigsskolen og fikk jobb som befal i infanteriet. I 1899 gikk han over til festningsartilleriet, hvor han etter hvert steg i gradene. Fra 1931 var han kommandant for Bergen befestninger, og ble senere overført som kommandant ved Oscarsborg festning.

9. april 1940 kl 04.21 ga Birger Eriksen ordre om å avgi ild med skarp ammunisjon mot det fremste skipet som kom opp Oslofjorden.

De fremmede krigsskipene stoppet i Drøbaksundet og satte i land soldatene som egentlig skulle settes av i Oslo. Oberst Eriksen hadde dermed forsinket okkupasjonen av Oslo med et døgn.
Fra november 1940 var Eriksen pensjonist. Etter krigen mottok han flere æresutmerkelser.
Artikkelen har et par pekere til mer lesning om Birger Eriksen.

Der finnes også en lengre engelsk wikipedia-artikkel om ham. Den inneholder enda litt mer opplysninger om hans liv og utdannelse. Artikkelen kommer også inn på hvordan han ble anklaget for å ha overgitt Oscarsborg festning for tidlig, og at resultatet av etterforskningen frikjente ham for disse beskyldningene.
Denne artikkelen har 15 pekere til mer materiale om Birger Eriksen, som er tilgjengelig på internett.

Resultater fra Norsk biografisk Leksikon

http://nbl.snl.no/Birger_Eriksen

Artikkelen her om Birger Eriksen er lengre og mer detaljert enn wikipedia. Her får vi opplyst hans kones levetid og foreldre. Også denne artikkelen oppgir mer utdypende informasjon om hans utdannelse og karriere enn den norske wikipedia-artikkelen.
Her får vi også lese mer detaljert om hva som skjedde på Oscarsborg før og etter at Birger Eriksen ga ordren om å skyte med skarpt på inntrengerne.

Resultater fra Digitalarkivet


Folketellingen 1875

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052434002217

Birger Christian Eriksen finner vi som det yngste barnet til Kaspar Edevard Eriksen (f 1842) og Jensine Petrine Arntzen (f 1843). Paret er bosatt på gården Moskenes i Flakstad sammen med sine fire barn, 4 tjenestejenter og en legdskone. På folketellingsdagen har de 6 fiskere boende hos seg. Av dem en fra Sverige og en fra Finland. På gården finnes også en inderst med kone og en tilreisende skomaker.
Gården har hest, kyr og sauer, og de setter fire tønner potet. En stor gård i nordnorsk sammenheng.

Folketellinga 1885

I Nordland er bare tellingene fra kjøpstadene Mosjøen og Bodø lagt ut. Etter en rask sjekk i de andre fylkene, kan det se ut til at dette året var det bare innbyggerne i kjøpstadene som skulle telles.
Birger var 10 år i 1885, og bodde nok fremdeles sammen med sin familie på Moskenes i Lofoten.

Folketellinga 1900

Et søk i denne folketellinga gir ikke resultat for Birger Eriksen. Vi vet at han startet på sin militære karriære i 1899, og da må vi nok lete etter ham i de militære arkivene i stedet. 

Folketellinga 1910

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392074980

Screenshot fra digitalarkivet. Birger Eriksen med familie i folketellingen fra 1910. - Klikk for stort bilde

 

 

I 1910 er han oppført som husfar i en leilighet i første etasje i Bjørn Farmandsgate 4 i Kristiania. Husleia oppgis til kr 1150,-. Birger Eriksen er artillerikaptein av yrke og har giftet seg med Kristiane Eriksen (f 1875 Vang i Hedemarken). De to har fått tre barn sammen: Astrid Christiane, Edvard Andreas og Borghild. Sammen med familien bor to tjenestejenter.

Kirkebøkene: Dåp

Kirkeboka Moskenes i Flakstad 1874-1896

Screenshot fra digitalarkivet.no.
Dåpsinnførselen i kirkeboka. - Klikk for stort bilde

 

 

På side 15 i klokkerboka «Moskenes i Flakstad 1874-1896» finner vi dåpsinnførselen til Birger Eriksen. Han ble døpt 3.januar 1876 i Moskenes kirke. Kirkeboka forteller videre at han var ektefødt sønn av Handelsmann Caspar Edevard Eriksen af Moskenes og Hustru Jensine Petrine Eriksen f. Arntzen, ibid (ibid = samme sted).
De oppførte fadderne er Distriktslæge Hermand Ommundsen af Reine, Handelsmændene Hartvik Sverdrup og E. Lund ibid, Fru Hanna Sverdrup, ibid, Frk Bergitte Kristine Arntzen av Sørvaagen, Andrea Marie Benedikte Kjælland af Flakstad.

Kirkebøkene: Konfirmasjon

I den samme kirkeboka som dokumenterer dåpen til Birger Eriksen står også konfirmasjonene. Hans konfirmasjon bør befinne seg rundt 1889, men selv ved nøye leting er den ikke å finne. Ministerialboka dekker også tiden for Eriksens konfirmasjon, men han er ikke innskrevet i den heller. Hans konfirmasjon står nok innført i en kirkebok, men siden vi ikke vet hvor han befinner seg i fjortenårsalderen er det vanskelig å lete.

Militære arkiv

På digitalarkivet har de en seksjon merket krig, men har dessverre ikke publisert noe for årene rundt 1900. På arkivportalen.no kan man lete i et mangfold av arkivkataloger, og bestille kopier av det man finner hjem til seg.

 

Resultater fra Bokhylla.no

Siden vi har fått oppgitt at Birger Eriksen tok artium i 1893, og en Store Norske Leksikon viser til en bok om studenter i 1893, er det naturlig å se om denne boka finnes i bokhylla.no. Heldigvis er boka lagt ut i digital utgave.

http://www.nb.no/nbsok/nb/075404c1f6a1167229b5b838e96a6542?index=4#89

Screenshot fra bokhylla.no fra boka "Studenterne fra 1893 : biografiske oplysninger samlet til 25-aarsjubilæet 1918" - Klikk for stort bilde

 

I teksten om Birger Kristian Eriksen finner vi mer informasjon om hans studietid. Han tok realartium fra Kristiania kathedralskole og fortsatte på krigsskolen 1893-1896. Fra 5. oktober 1896 gikk han på teknisk høgskole i Charlottenburg i tre måneder. Utdannelsen fortsatte ved den militære høyskole i perioden 1897-1899.

Fra samme bok får litt mer personlig informasjon om ham. Han giftet seg i 21. november 1903 i Vang i Hedmark med Kristiane Sæhlie. Hennes foreldre var brukseier Andreas Sæhlie og Christiane Benedicte Todderud. Navn og fødselsdato på hans tre barn er oppført. Litt informasjon om Birger Eriksens foreldre og deres opphav finnes også.  Birgers far Caspar Edevard Eriksen er sønn av Hans Eriksen (lensmann i Værøy) og Hanna Hegge Eriksen. Hans mor er datter av Anders Arentsen (skipper og gårdbruker på Rostad, senere handelsmann i Sørvågen) og Maren Nilsdatter.

Resultater fra Digitaltmuseum

http://digitaltmuseum.no/search?query=birger+eriksen&js=1

Et søk på digitaltmuseum ga ganske mange treff. Forsvarets museer har lagt ut en del bilder av minnesmerker med hans navn og en portrett-tegning av Birger Eriksen. Et av bildene er av minnesmerket på Moskenes med kirken i bakgrunnen. Bak monumentet kan man se gårdsveien til hjemgården hans, husene på gården lå rett bak de store trærne i høyre bildekant.

Screenshot av Digitaltmuseum og minnesmerket over Birger Eriksen utenfor Moskenes kirke. - Klikk for stort bilde

 

Resultater fra Digitaltfortalt

http://digitaltfortalt.no/search?state_id=&query=birger+eriksen&js=1

Digitaltfortalt hadde dessverre ingen fortellinger verken om Birger Eriksen, Blücher eller Oscarsborg festning.

 

Resultater fra Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland har en del skoleprotokoller fra Moskenes kommune i sine magasiner. Den eldste karakterprotokollen starter først i 1892. Dermed vil denne ikke favne Birger Eriksens første skoletid. Det er uansett interessant å bla i karakterprotokollen og se hvilke mønstre som dannes der.

De fleste elevene er barn av husmenn eller enker. Innimellom oppgis foreldrenes yrker til jordmor, kirkesanger, skomaker, fyrvokter eller lignende. Barn av handelsmenn eller væreiere finnes i liten grad skrevet inn. Bare unntaksvis finnes karakterer på barn av handelsmenn innskrevet i protokollen. Hvis de er nevnt i protokollen, finnes ofte notatene «benytter lærerinde» eller «gaar i middelskolen» i stedet for karakterer.

Detaljfoto fra karakterprotokollen fra Moskenes. Notatet sier "har haft lærerinde" - Klikk for stort bilde

 

Dette gir grunn til å tro at også Birger og hans søsken fikk privatundervisning hjemme, før de ble sendt bort for å få høyere utdanning. Det er også nærliggende å tenke at Birger Eriksen ble konfirmert samme sted som han fikk utdanning.

Hva mer kan finnes om Birger Eriksen?

Ved å søke i arkivportalen og i andre ressurser på nett, kan en god del mer informasjon om Birger Eriksen fås frem.

Aviser

Rettssaker ble ofte omtalt i avisene, og det er mulig å få lese dem. Enkelte aviser tilbyr sitt arkivmateriale som bonus til digitale abonnenter. De gamle avisene er gode, samtidige kilder.

Skifteprotokoller

Birger Eriksen opplevde nok å arve sine foreldre på et eller annet tidspunkt. Skifteprotokollene kan gi mye informasjon om familieforhold og levestandarden til den avdøde.

Skoleprotokoller

Kristiania Kathedralskoles protokoller, og krigsskolens protokoller bør kunne finnes. I disse er det ofte notert både fravær, karakterer og betraktninger om oppførsel.

Likningsprotokoller

I likningsprotokollene finnes opplysninger om inntekter og bostedsadresse.

Oscarsborg festning

En god del materiale om festningen ligger ute på nett. Festningen er nå museum, og har egne nettsider. Vaktprotokollen for 9. april er bevart hos Riksarkivet.

Andre nettsøk

Birger Eriksens navn er tett sammenvevd med Oscarsborg festning, 9. april 1940 og Blücher. Søk på disse tre vil også bringe relevant informasjon og kontekst til det som skjedde den morgenen da Norge ble angrepet. Hvis du arkivjakter på en annen person, kan det være relevant å søke etter navn, steder og hendelser som du vet din person var involvert i.