På et berg eg kalla mett

I 1994 kom Gro Røde ut med boka " På et berg eg kalla mett". Boka var bygd på hennes hovedoppgave i historie fra året før med tittelen " Nord i værene". Boka tar for seg dagliglivet og fraflyttinga fra yttersia av Lofotodden.

Her kan du høre Moskenesradioens reporter Anita Gylseth intervjue Gro Røde

Trekkspillmusikk på Hellsegga - Klikk for stort bildeVraktrester etter Værøybåt har rekt i land i fjæra. 
Hell, 1930-tallet - Klikk for stort bildeAnnonse i Lofotposten 6.april 1933
(Fra Historisk årbok for Sortland 1992) - Klikk for stort bilde

I 1994 kom Gro Røde ut med boka " På et berg eg kalla mett". Boka var bygd på hennes hovedoppgave i historie fra året før med tittelen " Nord i værene". Boka tar for seg dagliglivet og fraflyttinga fra yttersia av Lofotodden.

Yttersi-værene ble fraflyttet i flere perioder. Moskenesøy, Stokkvika og Kvalvika var de første værene som folk forlot. Dette skjedde i løpet av 1930-åra. Mulstøa, Horseide og Bunes ble de neste, disse ble fraflytta før 1950. Til sist ble de tre ytterste stedene, Hermannsdalen, Hell og Refsvika forlatt i 1950/51.

Røde forsøker i boka å gi en forklaring på hvorfor folk på yttersia valgte å forlate det som de gjennom år med slit hadde bygd opp. Gro Røde setter også fokus på dagliglivet i disse samfunnene, og da spesielt kvinnenes liv og arbeidssituasjon i denne perioden.

Under arbeidet med hovedoppgaven fikk Gro Røde besøk av Moskenesradioens reporter Anita Gylseth. I intervjuet forteller Røde om valg av tema, og arbeidet med hovedoppgaven som senere skulle bli en viktig historisk dokumentasjonsbok.

Lytt her