Narvik kommune

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009) 

Navnet: Navnet Narvik har sitt opphav i gårdsnavnet “Nardvik” / ”Norvik”. Muligens utledet fra gml.n “nor” – smalt sund.
Beliggenhet: Narvik er bykommune i Ofoten, Nordland, og har grense i sør og øst mot Sverige, i vest mot Ballangen og Evenes og i nord mot Troms fylke.
Folketall 2018: 18 615.
Utstrekning: 2041 km2. 9 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Narvik
Kommunehistorikk: Narvik kommune ble skilt ut fra Ankenes kommune i 1902. Ankenes kommune ble i 1884 utskilt fra Ofoten kommune. Narvik og Ankenes ble slått sammen igjen i 1974. Selvstendig siden.

Byen Narvik fikk i 2016 også et samisk navn: Áhkánjárga.

Anbefalt fjernsyn - Hele Ofotbanen fra lufta, fra Narvik til svenskegrensa. Høst 2010:

Et av de mest kjente bymotiv fra Narvik, i kjernen av sentrum.  - Klikk for stort bildeEt av de mest kjente bymotiv fra Narvik, i kjernen av sentrum. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)


 

 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt fjernsyn - pensjonert snekker gjenskaper gamle Narvik - fra august 2010:

 


 

(21.03.2012)

(11.02.2011)

 

(31.01.2011)

SEKS LP-PLATER: Thorgeir Stubøs album «Flight».
(18.01.2015)

Thorgeir Stubø (1943-1986) fra Narvik markerte seg allerede i unge år som jazzmusiker i Nord-Norge. 

 
TRADISJON: Siden 1987 har det vært Svarta Bjørn-marsj i kombinasjon med folkefest i Rombaksbotn.
(17.02.2015)

Det var i Rombaksbotn byggingen kom i gang, av byen som skulle levere utstyr til arbeidet med Ofotbanen.

 
(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(31.10.2010)
(07.11.2011)

(21.08.2012)

Det skjedde store endringar i samfunnsliv og dagligliv i Nordland i løpet av 1800-talet, ikkje minst når det gjaldt kommunikasjonar.  I den årlige rapporten sin skreiv Amtmann Worsøe i 1870: «Nordland i 1870 er ikke længer Nordland i 1865». Til og med måten ein opplevde tida på, vart endra.