Rana kommune

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009) 

Navnet: Navnet Rana har sin opprinnelse i gml.n “radund” - av “radr” som betyr hurtig.
Og dette er muligens elvenavn.
Beliggenhet: Kommune på Helgeland i Nordland som i øst grenser mot Sverige og kommunene Arjeplog, Sorsele og Storuman. I sør mot Hemnes og Leirfjord (ute i Ranfjorden), i vest mot Nesna, Lurøy og Rødøy. I nord til Meløy, Saltdal og Beiarn. Rana har med andre ord grense til 11 kommuner.
Folketall pr. 1. januar 2012: 26 2012.
Utstrekning: 4464 km2, som gjør Rana til fylkets største kommune. Cirka 6 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Mo i Rana.
Kommunehistorikk: Rana kommune oppstod i 1962 etter en sammenslåing av Mo herred, Mo ladested, Nord- og Sør-Rana. slik den fremstår i dag er et resultatet av sammenslåingen i 1964 av Nord-Rana, ladestedet Mo og Sør-Rana.

Mo ladested ble i 1923 skilt ut fra Nord-Rana kommune. Gjenværende Nord-Rana kommune skiftet navn til Mo herred.

Sør-Rana kommune ble i 1929 skilt ut fra Hemnes kommune. i 1964 ble kommunen delt mellom Hemnes og Rana.
 

 

Anbefalt radio:

INDUSTRIBY: Mo Industripark like ved kommunesenteret Mo i Rana, sett fra skogsiden.  - Klikk for stort bildeINDUSTRIBY: Mo Industripark like ved kommunesenteret Mo i Rana, sett fra skogsiden. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
Skulptur i jern i sentrum av Mo.  - Klikk for stort bildeSkulptur i jern i sentrum av Mo. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 


 

 

Anbefalt fjernsyn - rypejakt i Ranafjellene - september 2010:

 

 

 

Anbefalt radio - "Fra Strandsted til Jernverksby" v/Leif Jensson. Med blant andre grosserer Carsten Meyer og bergmester Kristian Lerche Bøckman. Sendt dagen for vedtaket om å bygge jernverket på Mo, i 1946:

 

 

 

Anbefalt radio - Tom Sandberg tar OL-gull i Sarajevo. Ved Dalby/Jorsett og Lindebjerg:

 

(17.06.2013)
(23.12.2014)

Kombinertløperen Tom Sandberg (1956-) er bysbarnet fra Mo i Rana, Nordland, som skulle bli olympisk mester. 

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(13.11.2015)

I 1945 sendte Hjemmestyrkene (HS) ut et brev til flere offentlige instanser i Nordland. Brevet handler om tvangsutskriving av kvinner til ubetalte vaskejobber og at dette må inn i lovlige former før utskrivingen kan fortsette.

De kvinnene som var aktuelle for disse vaskejobbene, var dem som var beskyldt for å ha hatt omgang med representanter for okkupasjonsmakten, såkalte «tyskertøser». Ingen av kvinnene som allerede var blitt tvangsutskrevet, hadde hatt saken sin i retten.

 

(17.06.2013)
(24.10.2009)
MONUMENT: Monumentet som markerer polarsirkelen på Saltfjellet. I bakgrunnen Polarsirkelsenteret, som ble åpnet 13. juli 1990.
(17.06.2013)

Polarsirkelsenteret ligger ved E6 midt på Saltfjellet i Nordland, nesten 700 meter over havet.

Senteret ble åpnet 13. juli 1990, og har blitt et av de mest besøkte turistpunktene i Nord-Norge.

 
Byste av Ole Tobias Olsen plassert ved jernbanestasjonen i Mo i Rana.
(10.06.2014)

Ole Tobias Olsen (1830-1924) fra Bjøllånes ved Storvoll i Rana har gått inn i historien som selveste stamfaren for jernbaneutbyggingen nordover fra Trondheim, Nordlandsbanen.
(24.06.2013)

Rana ligger nord for og omkranser indre del av Ranfjorden - i nordvest finner vi Svartisen, i nord stiger landskapet opp mot Saltfjellet - i øst er svenskene nærmeste naboer.