Båtbygging i Saltdal

Anbefalt radio - Båtbygging i Saltdal. Program fra 1948. Ved bl.a. Erik Diesen:

 

 


Båtbyggingen i Saltdal i Nordland er en tradisjon som spenner over mange hundre år.
Det fins lite skriftlig dokumentasjon om hvor langt tidsspenn det er snakk om, men iallfall fra midten av 1700-tallet viser skriftlige kilder at båtbyggingen i Saltdal allerede da har skapt seg et renommè langt utover nærområdene, ifølge en historisk artikkel om temaet av Jan Dagfinn Monssen.

 

Rike skoger

"De rike furuskogene som bygda hadde, gav førsteklasses materialer til båtbyggingen," skriver Monssen, og viser blant annet konkret til at det "i juni 1743, var 2-3 jekter under bygging i Rognanfjæra."
 

Betydelig næring

Utover 1900-tallet utvikler båtbyggingen og reparasjoner av båter seg til en omfattende næringsvirksomhet i området, der Johan Drage AS og Salten Patentslip og Skibsbyggeri AS var blant de mest kjente.
 

22 båtbyggerier

I 1953 var det i Saltdal 22 båtbyggerier. I tillegg drev mange privatpersoner med bygging av mindre båter, blant annet bønder. De største bedriftene har den mest hektiske tiden opp imot åtti arbeidere i sving. Etterhvert blir det også etablert utdanning av båtbyggere i kommunen.
 

Hele kysten

Og kundene er først og fremst fiskere, praktisk talt fra hele kysten.
Aktiviteten er størst på Rognan innerst i Saltdalsfjorden, som opplever sterk vekst de første par tiårene etter andre verdenskrig.
 

Ei æra forbi

Med årene avtar aktiviten betydelig, til den så å si opphører. Skjønt det kanskje alltid vil være mulig å oppdrive folk i Saltdal som kan bygge en nordlandsbåt?
I Jan Dagfinn Monssens nevnte artikkel om båtbygging i Saltdal, avslutter han slik:
"Til det siste har Rognan hatt et verft som kunne bygge moderne fiskebåter og spesialfartøy samt foreta vedlikehold og reparasjoner av fartøy. Saltdalsverftet AS viste imidlertid at verftet også kunne bygge tradisjonsrike nordlandsbåter ved å levere en komplett jekt i 1996. Bedriften gikk imidlertid konkurs omkring 2002."
 

Anbefalte artikler:

Saltdal
Bindalsfæringen
Bindalsfæringen som turistmål
Nordlandsbåt