Samferdsel i Saltdal

E 6 slynger seg gjennom hele dalen.
Det samme gjør Nordlandsbanen som ble ført fram til Røkland i 1955 og videre til Bodø i 1961, offisielt åpnet av Kong Olav i 7. juni 1962.
Mellomriksveien til Sverige over Graddis ble åpnet av de to kongene Olav og Carl Gustav i 1975.
Kommunen har også forbindelse til Bodø over den såkalte “dugnadsveien” som går via Skjerstad til Bodø.

 

 

Anbefalt radio:

 

 

 

 

 

Anbefalt fjernsyn - da raset tok nordlandsbanen - 16. mai 2010:

 

 

 

 

Anbefalte artikler:

Saltdal
Veien over Saltfjellet